دوره 7, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • ماهیت و قلمرو عصمت معصومین در حکمت مشاء 

  عرفانی‌منش, امیر (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-11-22)
  برخی از نفوس ناطقه با کسب ادراکات حسی و خیالی مستعد دریافت صور معقوله شده، در پی آن موهبت الهی شامل حالشان می‌شود و از طریق اتصال و اتحاد به واهب‌الصور که خارج از نفس ناطقه است و معقولات در او به نحو بالفعل حضور دارند، صور ...

 • ساختار بنیادین انقلاب های علمی: پارادیم کوانتوم؛ پارادایم علم قَدَر خداوند 

  صالحی آسفیجی, نورالله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-11-22)
  فیزیک کوانتومی صرفاً یک نظریه نیست؛ بلکه شیوه‌ای از تفکر است که می‌تواند در سایر رشته‌های علمی به کار رود و از اصول و مفاهیم آن به صورت رویکردی علمی در رشته‌هایی از قبیل کامپیوتر، اطلاعات، زیست‌شناسی، ارتباطات، روان‌شناسی ...

 • جایگاه اندیشه وجود در مکتب صدرایی 

  عرب مختاری, حمید؛ منصوری, مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-11-22)
  اصالت وجود به مثابه ستون فقرات فلسفه صدرایی است. حکمت متعالیه از سایر مکاتب فلسفی از این جهت که فلسفه وجودشناسانه به طور آگاهانه است، ممتاز می‌شود. آنچه شاکله حکمت صدرایی را مدیریت می‌کند و در سراسر حکمت متعالیه به منصه ...

 • بررسی تطبیقی موانع دستیابی به معرفت از نظر شیخ اشراق و عزالدین کاشانی 

  امینی, علی؛ قنبری, محی الدین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-11-22)
  پژوهش حاضر با موضوع موانع معرفت حقیقی از دیدگاه شیخ اشراق (587ـ549ق) و عزالدین محمود کاشانی (د 735ق) به بررسی و تلفیق آرا و اندیشه‌های این دو متفکر مسلمان پرداخته است و شباهت‌ها و تفاوت‌های آرای آنان را با روش توصیفی ـ ...

 • آگاهی به اشیای مادی؛ حضوری یا حصولی 

  معزز, یوسف (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-11-22)
  علم حضوری عالم (خواه واجب تعالی، خواه مجردات عالی و خواه انسان)، به شیء مادی از جمله مسائل عویصه در حکمت است که متفکران درباره آن اختلاف د‌ارند و برخی به عدم تعلق علم به مادیات قائل ‌شده‌اند و برخی به تعلق علم به آن. دلایل ...

 • نقد دیدگاه استاد فیاضی در تبیین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت 

  عباسی, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-11-22)
  اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را می‌توان رکن اصلی حکمت متعالیه دانست. این اصطلاح تفاسیر مختلفی دارد که هر یک را شاید بتوان ناظر به تبیین گوشه‌ای از ابعاد این معنا دانست. از این رو در این نوشته سعی شده است در ضمن نقد یکی از ...

 • سرمقاله 13 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2021-11-22)