دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • اصل علیت در فلسفه و فیزیک 

  موحدی اصل, محسن (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  فلاسفه اصل علیت را قانونی کلی و عقلی می‌دانند؛ ولی فیزیک‌دانان، به ویژه در حوزه‌ی کوانتوم، آن را طرد کرده و به مقابله با فلاسفه پرداخته‌اند. اصل علیت در فلسفه‌ی اسلامی یک ضرورت عقلی است؛ زیرا هر پدیده‌ای، هم در حدوث و هم ...

 • ادله و براهین اثبات عالم عقل در فلسفه صدرایی 

  شفیعی, محمدتقی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  بحث از اثبات عالم عقل و در پی آن کیفیت صدور عالم کون و فساد از حقیقت هستی و نحوه‌ی چینش عوالم وجود، از جمله مسائل مهم در مباحث هستی‌شناسانه‌ی فلسفه‌ی اسلامی است. اثبات عقول یکی از مهم‌ترین و دشوارترین مباحث حکمی و فلسفی ...

 • چیستی زمان 

  مختاری گرچکانی, محمدعلی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  مسئله‌ی زمان و چیستی آن از جذاب‌‌‌ترین و پیچیده‌‌ترین مسائل فلسفی است. در طول تاریخ، فلاسفه برای کشف حقیقت زمان، آن را به‌دقت و تفصیل بررسی کرده‌اند. فیلسوفان یونان و ایران باستان، متکلمان، عارفان، فیزیک‌دانان و دیگر متفکران ...

 • آثار نظریه استاد فیاضی مبنی بر عینیت وجود و ماهیت 

  عارفی, الیاس (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  پس از آنکه صدرالمتألهین، به شکلی ویژه به مسئله «اصالت وجود و اعتباریّت ماهیت» پرداخت، شارحانِ پس از او در صدد برآمدند تا تفسیری صحیح از این اصل ارائه بدهند. در این میان، چهار نظریّه و تفسیر ارائه شده است که تفسیر منتخب؛ ...

 • تبیین عقلی معجزه 

  شِریفی کندری, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  برخی معجزه را موجب خرق قانون علیت می‌دانند. بسیاری از اندیشمندان غربی نیز کوشیده‌اند تا از طریق علوم تجربی معجزه را تبیین کنند؛ اما به دلیل عدم موفقیت، گروهی با وجود شواهد تاریخی فراوان، وقوع معجزه را انکار کرده‌اند. گروهی ...

 • چیستی فلسفه اسلامی 

  شفابخش, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  پیش از ورود به ساحت فلسفه، باید به دو مسئله‌ی اساسی پاسخ داد؛ نخست اینکه فلسفه چیست و معرفت فلسفی چگونه معرفتی است؟ دیگر اینکه مراد از «اسلامی بودن» فلسفه چیست و اساساً چرا این فلسفه به «قید اسلامیت» متّصف و مقید می‌‌گردد؟ ...

 • سرمقاله 1 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)