مرور نسیم خرد بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 147

 • ادله و براهین اثبات عالم عقل در فلسفه صدرایی 

  شفیعی, محمدتقی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  بحث از اثبات عالم عقل و در پی آن کیفیت صدور عالم کون و فساد از حقیقت هستی و نحوه‌ی چینش عوالم وجود، از جمله مسائل مهم در مباحث هستی‌شناسانه‌ی فلسفه‌ی اسلامی است. اثبات عقول یکی از مهم‌ترین و دشوارترین مباحث حکمی و فلسفی ...

 • چیستی فلسفه اسلامی 

  شفابخش, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  پیش از ورود به ساحت فلسفه، باید به دو مسئله‌ی اساسی پاسخ داد؛ نخست اینکه فلسفه چیست و معرفت فلسفی چگونه معرفتی است؟ دیگر اینکه مراد از «اسلامی بودن» فلسفه چیست و اساساً چرا این فلسفه به «قید اسلامیت» متّصف و مقید می‌‌گردد؟ ...

 • چیستی زمان 

  مختاری گرچکانی, محمدعلی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  مسئله‌ی زمان و چیستی آن از جذاب‌‌‌ترین و پیچیده‌‌ترین مسائل فلسفی است. در طول تاریخ، فلاسفه برای کشف حقیقت زمان، آن را به‌دقت و تفصیل بررسی کرده‌اند. فیلسوفان یونان و ایران باستان، متکلمان، عارفان، فیزیک‌دانان و دیگر متفکران ...

 • تبیین عقلی معجزه 

  شِریفی کندری, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  برخی معجزه را موجب خرق قانون علیت می‌دانند. بسیاری از اندیشمندان غربی نیز کوشیده‌اند تا از طریق علوم تجربی معجزه را تبیین کنند؛ اما به دلیل عدم موفقیت، گروهی با وجود شواهد تاریخی فراوان، وقوع معجزه را انکار کرده‌اند. گروهی ...

 • اصل علیت در فلسفه و فیزیک 

  موحدی اصل, محسن (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  فلاسفه اصل علیت را قانونی کلی و عقلی می‌دانند؛ ولی فیزیک‌دانان، به ویژه در حوزه‌ی کوانتوم، آن را طرد کرده و به مقابله با فلاسفه پرداخته‌اند. اصل علیت در فلسفه‌ی اسلامی یک ضرورت عقلی است؛ زیرا هر پدیده‌ای، هم در حدوث و هم ...

 • آثار نظریه استاد فیاضی مبنی بر عینیت وجود و ماهیت 

  عارفی, الیاس (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)
  پس از آنکه صدرالمتألهین، به شکلی ویژه به مسئله «اصالت وجود و اعتباریّت ماهیت» پرداخت، شارحانِ پس از او در صدد برآمدند تا تفسیری صحیح از این اصل ارائه بدهند. در این میان، چهار نظریّه و تفسیر ارائه شده است که تفسیر منتخب؛ ...

 • سرمقاله 1 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2015-11-22)

 • هدف آفرینش و نحوه‌ی فاعلیت حق‌تعالی از منظر ابن‌سینا با محوریت کتاب الإشارات و التنبیهات 

  رنجبری, امید (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  ابن‌سینا معتقد است که واجب‌الوجود در آفرینش عالَم هستی به‌دنبال غرضی نیست. وی در کتاب اشارات که جزو آخرین تألیفات فلسفی او به‌شمار می‌آید بر این مطلب پافشاری می‌کند که نباید در کارهای واجب‌الوجود هیچ حُسن یا اولویتی مدنظر ...

 • راهکارهای تولید علم دینی مبتنی‌ بر نظریه‌ی آیت‌الله جوادی آملی 

  موحد, مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته نظریه‌ی خاص آیت‌الله جوادی آملی در خصوص تولید علم دینی، که به نظریه‌ی «علم دینی حداکثری» شهرت یافته، تبیین می‌شود. ایشان نظریه‌ی تولید علم دینی را به گونه‌ای سامان می‌دهد ...

 • پژوهشی درباره آرای مهم فارابی 

  موسوی‌فرد, سیدمحمدجواد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  به‌واقع فارابی فیلسوفی ناآشنا در میان اندیشمندان متأخر است. آرای فلسفی، اجتماعی و سیاسی او چه در زمان خود و چه پس از آن نوعی شاهکار به‌شمار می‌آید. در میان مسلمانان، می‌توان او را هم مؤسس فلسفه‌ی اسلامی دانست و هم پدر علم ...

 • تحلیل حقیقت نبوت از دیدگاه صدرالمتألهین 

  بهشت, اسماعیل (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  مسئله‌ی «نبوت» از دیرباز کانون گفت‌گوهای متکلمان و فلاسفه اسلامی بوده است. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای به تحلیل و بررسی دیدگاه ملاصدرا درباره‌ی حقیقت نبوت، می‌پردازد. صدرالمتألهین بر اساس مبانی فلسفی خود ـ از جمله تشکیک ...

 • سرمقاله 2 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)

 • تبیین و نقد نگرش استاد خسروپناه پیرامون تحول در علوم انسانی 

  عرب‌مختاری, مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  استاد خسروپناه بر آن است که برای ایجاد تمدن اسلامی به علوم انسانی اسلامی نیاز داریم. وی نسبت تمدن اسلامی با تمدن غرب را «گزینش» می‌داند و برای پالایش متافیزیک ضد دینی علوم موجود، از دین مدد می‌جوید و برای تأمین متافیزیک ...

 • تقریر معانی تشکیک 

  رحمانی, محمدهادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)
  تشکیک عامی می گوید وجودات حقایق متباین به تمام ذات هستند که در صدق مفهوم واحد وجود، مشترک هستند. تشکیک خاصی معتقد است وجود، یک حقیقت واحد است که سبب وحدت آن، اتصال وجودی است که در دو عرصه طولی و عرضی گسترده می‌شود. ملاک ...

 • حکمت ادبی 1 و 2 (داستان انسان) 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-05-21)

 • نقش خواجه نصیرالدین طوسی در فلسفی کردن کلام 

  فریدونی, محمدمهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  از میان روش‌های کلامی، (نص‌گرایی، عقل‌گرایی تأویلی و عقل‌گرایی فلسفی) باید خواجه نصیر‌الدین طوسی را تابع روش عقل‌گرایی فلسفی به‌شمار آورد و گرچه قبل از ایشان، افراد دیگری نیز برای اثبات مدعیات کلامی از مبانی فلسفی بهره ...

 • تبیین اثبات وجود رابط از طریق قضایا 

  کاظمی, هادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  در استدلال بر وجود رابط، از مفاد قضیه شخصیه یعنی «ثبوت شیء لشیء» استفاده می‌شود. قضیه حملیه موجبه به دو نوع هلیه بسیطه و هلیه مرکبه تقسیم می‌شود و در استدلال بر وجود رابط، از هلیه مرکبه استفاده می‌شود. قضیه هلیه مرکبه نیز ...

 • منبع بودن عقل در معارف دینی از منظر علامه طباطبایی 

  اسلامی, حسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  قرآن کریم در بیش از سیصد آیه، انسان‌ها را به تفکر و تعقل دعوت کرده است. از منظر علامه طباطبایی تفکر مورد تأکید و تأیید قرآن کریم چیزی جز روش تفکر منطقی و فلسفی نیست؛ بنابراین عقل در کنار نقل یکی از منابع معرفت دینی است. ...

 • بررسی و نقد ادله شهید مطهری در ازلیت زمانی عالم 

  کاویانی, محمدصادق (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  بسیاری از فیلسوفان بر این ‌باورند که عالم ماده، ازلی است و نقطه آغاز ندارد. این مقاله به بررسی استدلال‌های شهید مطهری بر ازلیت زمانی عالم می پردازد که عبارت‌اند از: 1. لزوم پیشی گرفتن ماده و زمان بر هر حادث زمانی؛ 2. امتناع ...

 • حکمت ادبی 3 (توحید به روایت هشتم) 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  حکمت ادبی 3 (توحید به روایت هشتم)