مرور نسیم خرد بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 21 - 40 از 148

 • بررسی و نقد ادله شهید مطهری در ازلیت زمانی عالم 

  کاویانی, محمدصادق (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  بسیاری از فیلسوفان بر این ‌باورند که عالم ماده، ازلی است و نقطه آغاز ندارد. این مقاله به بررسی استدلال‌های شهید مطهری بر ازلیت زمانی عالم می پردازد که عبارت‌اند از: 1. لزوم پیشی گرفتن ماده و زمان بر هر حادث زمانی؛ 2. امتناع ...

 • حکمت ادبی 3 (توحید به روایت هشتم) 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)
  حکمت ادبی 3 (توحید به روایت هشتم) 

 • سرمقاله 3 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2016-11-21)

 • تبیین «نفس الأمر» از منظر علامه طباطبایی 

  کاظمی, هادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  تفاسیر و معانی ارائه‌شده برای نفس‌الأمر ناشی از معضلی معرفت‌شناختی در تبیین صدق قضایایی است که مابازای عینی یا ذهنی بالفعل ندارند و از این‌رو معانی مختلفی برای واقع و نفس‌الأمرِ مطابق آنها به میان آمده است. مرحوم علامه ...

 • اهداف تعلیم و تربیت و بایسته‌های آن با تأکید بر دیدگاه ابن‌سینا درباره نفس 

  شهریاری نیسیانی, شهناز (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  پژوهش حاضر به منظور رفع بخشی از معضلات نظام تربیتی و حرکت در جهت تدوین پشتوانه نظری ـ فلسفی بومی، در زمینه اهداف تعلیم و تربیت و بایسته‌های آن بر اساس دیدگاه ابن‌سینا درباره نفس انجام شد. روش پژوهش تحلیلی ـ استنباطی است و ...

 • تبیین اعتباریت ماهیت در گرو مبادی تصوری و تصدیقی 

  مناف‌زاده, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  اثبات اصالت وجود در حکمت متعالیه، که اصالت هم زمانِ وجود و ماهیت را باطل می‌داند، به معنای اعتباریت ماهیت است. اما براهین ملاصدرا در اثبات اصالت وجود تنها تا اثبات موجود بودن ماهیت به حیث تقییدی وجود پیش می‌رود و عبارات ...

 • تبیین و نقد نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی از دیدگاه استاد فیاضی 

  بهشت, اسماعیل (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  یکی از مهم‌ترین و مشکل‌ترین مسائل حکمی و فلسفی، تبیین و تقریر «علم تفصیلی حق‌تعالی به مخلوقات در مرتبه‌ی ذات» است. صدرالمتألهین در کتاب‌های خود، دو نظریه درباره‌ی این مسئله مطرح کرده است: یکی نظریه‌ی مشهور وی یعنی «علم ...

 • اعتباریت ماهیت از دیدگاه علامه طباطبایی 

  کمیجانی, حامد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  مقصود از ماهیت در مبحث اصالت وجود، حقیقتی است که در پاسخ از چیستی شیء بیان می‌شود. همچنین یکی از معانی اعتباریت، امری است که اولاً و بالذات منشأ آثار شیء خارجی نیست. علامه طباطبایی از این ماهیت اعتباری به عنوان حد وجود یاد ...

 • بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد حرکت در وجود لنفسه جوهر و لغیره عرض 

  ملایی, رضا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  علامه طباطبایی حرکت جوهری و عرضی را حرکت در وجود لنفسه جوهر و وجود لغیره عرض دانسته است، ایشان معتقد است که حرکت در وجود فی‌نفسه جوهر و عرض رخ نمی‌دهد. این نوشتار، دلیل علامه طباطبایی بر این دیدگاه را مورد بررسی و نقد قرار ...

 • سرمقاله 4 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)

 • نقد و بررسی دیدگاه مشاء مبنی بر بساطت جسم از اجزای بالفعل، با تأکید بر دیدگاه علامه حسن‌زاده 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  تبیین حقیقت جسم، مسئله‌ای است که از دیر باز حکماء الهی را به خود مشغول ساخته و موجب تضارب آراء و تکثر اقوال گشته است. در تقسیم اولیه گروهی حقیقت خارجی جسم را مرکب از اجزاء دارای وضع و بالفعل دانسته و گروه دیگری آن را متصل ...

 • اراده انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامی (ابن سینا، ملاصدرا، علامه طباطبایی و امام خمینی) 

  حسینی‌زارگر, سیدهاشم (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  همان اندازه که تصدیق به وجود «اراده»، در انسان امری بدیهی و وجدانی است، شناخت معنا و حقیقت «اراده» امری پیچیده و مشکل است. به همین دلیل علی رغم وحدت نظر متفکران در وجود اراده، در تفسیر و بیان ماهیت کلی آن اختلاف نظر وجود ...

 • نگاهی به هستی و چیستی «زمان» در فلسفه ابن‌سینا 

  ریحانی, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  «زمان» در فهم هستی و مسائل گوناگون فلسفی نقشی در خور توجه دارد؛ از همین‌رو، در طول تاریخ همواره فیلسوفان بدان اهتمام داشته و جایگاهی متفاوت برای آن در نظر گرفته‌اند؛ تا جایی که در میان فلاسفه برخی آن را واجب‌الوجود می‌دانند ...

 • علم خداوند و کیفیت تعلق آن به مخلوقات 

  محمدی, یزدان (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  علم خداوند و کیفیت تعلق آن به مخلوقات از مباحث مهم فلسفه‌ی اسلامی است. اندیشمندان مسلمان از رهگذر عقل و نقل به ارزش این موضوع پی برده و با بحث درباره‌ی آن کوشیده‌اند بهترین تحلیل موافق با عقل و بیانات هستی‌شناسانه‌ی نقلی ...

 • بازخوانی ادله نفی ماهیت از خداوند از دیدگاه فلاسفه اسلامی 

  رزاقی فام, حامد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  مسئله ماهیت خداوند از مسائل پراهمیت در فلسفه اسلامی است. فلاسفه در مباحث الهیات بالمعنی الاخص، پس از اثبات واجب از صفات ثبوتی و سلبی او بحث می‌کنند. یکی از صفات سلبی، ماهیت نداشتن حق تعالی است که با بساطت حق رابطه تنگاتنگی ...

 • معقول ثانی فلسفی از دیدگاه استاد مطهری 

  اسکندری, رسول (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)
  تقسیم مفاهیم کلی به معقولات اولی و ثانوی از ابتکارات فلاسفه اسلام است. این تقسیم ثمرات فراوانی در فلسفه اسلامی داشته، و لغزش‌های زیادی که فلسفه غرب بدان دچار بوده به وسیله این مباحث قابل حل می‌باشد. این مقاله در مقام بیان ...

 • سرمقاله 5 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-11-22)

 • کیفیت حصول‌‌ کثرات در بستر وحدت‌ِ وجود محیی‌الدین 

  اسکندری, رسول (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  وحدت وجود عارف یک ترکیب اضافی است که در آن مضاف (وحدت) عین مضاف‌الیه (وجود) است، نه امر زائد بر آن و چون وجود مورد نظر یک وجود شخصی و منحصر (ذات واجب‌الوجود بالذات) است، وحدت مورد نظر عین ذات است. از دو روش می‌توان اثبات ...

 • تأثیر رحمت الهی بر کاهش فشارهای روانی مطرح ‌‌شده از سوی الیس 

  حاجی بابایی, حمیدرضا؛ رضازاده عسگری, زهرا؛ سلیمی, سعید (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  یکی از مشکلات بشریت، فشارهای روانی زیان‌بار است که بسیاری از بیماری‌های روانی و جسمانی را در انسان پدید می‌آورد. از دیدگاه آلبرت الیس، عوامل فکری مانند باورهای نادرست و توقعات زیاد دنیوی از خود، مردم، اوضاع اجتماعی و طبیعیت، ...

 • بررسی آراء اندیشمندان پیرامون حدوث و قدم نفس انسانی 

  ارزیده, محمدصادق (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2018-05-22)
  بحث درباره حدوث یا قدم نفس انسانی، از با سابقه‌ترین و پرچالش‌ترین مباحث میان اندیشمندان است. متفکران با مبانی فکری و روش‌های تحقیقی گوناگون خود، دیدگاه‌های متفاوتی در این‌باره دارند. بسیاری از متکلمان اسلامی، قائل به قدم ...