نسیم خرد

ارسال های اخیر

 • سرمقاله 17 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)

 • نقد و بررسی اشکالات احتمالی بر اصل تناقض 

  شجریان, مهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  استحاله اجتماع نقیضین به‌عنوان ام‌القضایا جایگاه مهمی در نظام مبناگرایی دارد. این مقاله می‌کوشد با روش تحلیلی ـ انتقادی اشکالاتی را که می‌توان نسبت به این اصل وارد کرد تبیین کرده، به آن‌ها پاسخ دهد. تردید در حکایتگری این ...

 • هدف فلسفه اسلامی و نسبت آن با اسلامیت فلسفه 

  خدابخشیان خوانساری, حمید (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  فلسفه اسلامی دانشی است که به دین اسلام منتسب شده و چرایی این انتساب بحث‌های فراوانی را برانگیخته است. یکی از روش‌های اثبات اسلامی بودن این فلسفه سنجش نسبت ارکان علمی آن با دین اسلام است. شناخت یک دانش با بررسی ارکان علمی ...

 • تاریخچه اجمالی تطور کلام فلسفی 

  فریدونی, محمدمهدی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  مباحث کلامی ابتدا به‌صورت شفاهی مطرح شدند. رفته‌رفته مذاهب کلامی پدید آمدند و پیروان هریک کوشیدند معتقدات خویش را به‌صورت مدون مکتوب کنند. کلام امامیه در آغاز عمدتاً صبغه نقلی داشت، اما به دلیل نارسایی نقل‌گرایی کم‌کم به ...

 • تشکیک در وجود از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مصباح 

  اکبرپور غازانی, سید حسین؛ سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  یکی از مسائل ذیل اصالت وجود، تبیین کثرات عالم بود که برای توجیه آن، نظریه تشکیک وجود مطرح شد. در حکمت متعالیه، علاوه بر انواع سه‌گانه کثرت به بعض ذات، خارج ذات و تمام ذات، معیار چهارمی برای توجیه برخی کثرات مطرح شد: اختلاف ...

 • مقایسه تطبیقی ادراک معنا در پوزیتیویسم و فلسفه اسلامی 

  رضابیگی علم‌آبادی, محمد؛ نورمحمدی نجف آبادی, یحیی؛ حسینی زاده, فخرالسادات (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  علوم شناختی دربردارندۀ نظریات گوناگونی پیرامون ادراک معناست. برخی از آن‌ها براساس مکتب پوزیتیویسم شکل گرفته‌اند. براساس دکترین اصلی پوزیتیویسم، تنها ابزار شناخت معتبر احساس (حواس) است. علوم معتبر از منظر این مکتب علومی‌اند ...

 • مرگ غیراخترامی در نگاه مشهور و صدرالمتألهین 

  علوی‌تبار, سینا؛ اسدیان, محمدحسین (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  مرگ غیراخترامی همان مرگ طبیعی است و در مقابل مرگ‌های ناگهانی قرار دارد که بر اثر حوادث متعدد ایجاد می‌شوند. درمورد چرایی مرگ غیراخترامی دو قول وجود دارد: قول مشهور آن است که علت مرگ غیراخترامی فساد مزاج و ناتوانی نفس در ...

 • وجود رابط معلول از دیدگاه صدرالمتألهین 

  محسنی, حسن؛ حسینی کریمی, سید باقر (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  نظریه وجود رابط معلول از ابتکارات و مهم‌ترین مبانی صدرالمتألهین است. او در این نظریه با نفی کثرت از وجود و ارجاع آن به شئون وجود، به وحدت شخصی وجود و کثرت شئون وجود می‌رسد. البته درک عمیق این نظریه دشوار است و برای جلوگیری ...

 • تبیین علمی امور خارق‌العاده از نظر علامه طباطبائی و فخر رازی 

  افضلی, سید عبدالرئوف (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  کم‌تر کسی است که با امور خارق‌العاده آشنا نباشد یا نمونه‌ای از آن‌ها را نشنیده باشد، اما پرسشی که برای بسیاری مطرح می‌شود این است که علت این امور چیست و تبیین علمی آن‌ها از چه قرار است؟ آیا یک امر طبیعی شناخته یا ناشناخته ...

 • تفسیر روایات «معرفة الله بالله» در نگاه کلینی و شیخ صدوق و علامه مجلسی 

  ضیایی, سجاد؛ رضاپور, محمد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  متون دینی ضمن بیان طرق متعدد شناخت خداوند، راهی با مضمون «معرفة الله بالله» پیش روی انسان‌ها قرار داده‌اند. برای نمونه از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است: اعْرِفُوا اللهَ بِاللهِ ... . کلینی، صدوق و همچنین مجلسی در تفسیر این ...

 • دیدگاه «وحدت متعالی ادیان»، از منظر عرفانی، معرفت‌شناختی و دینی 

  نگارستانی, علی؛ پناهی آزاد, حسن (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  سید حسین نصر از برجسته‌ترین چهره‌های جریان سنت‌گرایی ‌است که در بیان و تبیین دیدگاه‌های این جریان نقش بسزایی داشته است. مهم‌ترین دیدگاه سید حسین نصر که بحث‌های بسیاری پیرامون آن شکل گرفته، نظریۀ وحدت متعالیه ادیان ‌است. ...

 • رابطه نفس و قوا از منظر عرفان نظری 

  نقوی, سیده عالیه؛ محمودی منفرد, شاهین؛ فضلی, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  در عرفان نظری نفس آدمی حد واسط میان دو بُعد روح مجرد و بدن مادیِ است و دارای آلاتی به نام قواست. این مقاله با جست‌وجو در معرفة‌النفس عرفان نظری و با ابتنا بر روش تحلیلی - توصیفی قوای نفس، کارکردهای آن‌ها و چگونگی ارتباط ...

 • فرایند تحقق فهم و سطوح آن براساس مبانی حکمت متعالیه 

  ولیعی ابرقویی, احمد؛ واسطی, عبدالحمید (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2024-01-21)
  در این نوشتار سعی می‌شود براساس مبانیِ حکمت متعالیه، چیستیِ فهم به دست آید و براساس آن، چگونگیِ تحقق فهم و سطوح احتمالی آن بررسی شود. این امر به روش تحلیلی ـ اسنادی و براساس تولید نظریه در حوزۀ هستی‌شناسی فهم از مبانی موجود ...

 • تبیین اعتباریت ماهیت در گرو مبادی تصوری و تصدیقی 

  مناف‌زاده, علی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  اثبات اصالت وجود در حکمت متعالیه، که اصالت هم زمانِ وجود و ماهیت را باطل می‌داند، به معنای اعتباریت ماهیت است. اما براهین ملاصدرا در اثبات اصالت وجود تنها تا اثبات موجود بودن ماهیت به حیث تقییدی وجود پیش می‌رود و عبارات ...

 • اعتباریت ماهیت از دیدگاه علامه طباطبایی 

  کمیجانی, حامد (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  مقصود از ماهیت در مبحث اصالت وجود، حقیقتی است که در پاسخ از چیستی شیء بیان می‌شود. همچنین یکی از معانی اعتباریت، امری است که اولاً و بالذات منشأ آثار شیء خارجی نیست. علامه طباطبایی از این ماهیت اعتباری به عنوان حد وجود یاد ...

 • اهداف تعلیم و تربیت و بایسته‌های آن با تأکید بر دیدگاه ابن‌سینا درباره نفس 

  شهریاری نیسیانی, شهناز (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  پژوهش حاضر به منظور رفع بخشی از معضلات نظام تربیتی و حرکت در جهت تدوین پشتوانه نظری ـ فلسفی بومی، در زمینه اهداف تعلیم و تربیت و بایسته‌های آن بر اساس دیدگاه ابن‌سینا درباره نفس انجام شد. روش پژوهش تحلیلی ـ استنباطی است و ...

 • تبیین «نفس الأمر» از منظر علامه طباطبایی 

  کاظمی, هادی (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  تفاسیر و معانی ارائه‌شده برای نفس‌الأمر ناشی از معضلی معرفت‌شناختی در تبیین صدق قضایایی است که مابازای عینی یا ذهنی بالفعل ندارند و از این‌رو معانی مختلفی برای واقع و نفس‌الأمرِ مطابق آنها به میان آمده است. مرحوم علامه ...

 • بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد حرکت در وجود لنفسه جوهر و لغیره عرض 

  ملایی, رضا (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  علامه طباطبایی حرکت جوهری و عرضی را حرکت در وجود لنفسه جوهر و وجود لغیره عرض دانسته است، ایشان معتقد است که حرکت در وجود فی‌نفسه جوهر و عرض رخ نمی‌دهد. این نوشتار، دلیل علامه طباطبایی بر این دیدگاه را مورد بررسی و نقد قرار ...

 • تبیین و نقد نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی از دیدگاه استاد فیاضی 

  بهشت, اسماعیل (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)
  یکی از مهم‌ترین و مشکل‌ترین مسائل حکمی و فلسفی، تبیین و تقریر «علم تفصیلی حق‌تعالی به مخلوقات در مرتبه‌ی ذات» است. صدرالمتألهین در کتاب‌های خود، دو نظریه درباره‌ی این مسئله مطرح کرده است: یکی نظریه‌ی مشهور وی یعنی «علم ...

 • سرمقاله 4 

  سوری, روح الله (مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی, 2017-05-22)

View more