نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorراستی, زهراfa_IR
dc.contributor.authorملک افضلی اردکانی, محسنfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T19:27:01Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T19:27:02Z
dc.date.available1402-06-13T19:27:01Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T19:27:02Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-29en_US
dc.date.submitted1401-05-07fa_IR
dc.identifier.citationراستی, زهرا, ملک افضلی اردکانی, محسن. (1402). بررسی فقهی نکاح موقت طفل ازسوی ولیّ قهری با قصد ایجاد محرمیت. پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده, 11(2), 123-143. doi: 10.22034/ijwf.2023.14213.1997fa_IR
dc.identifier.issn2538-6190
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/ijwf.2023.14213.1997
dc.identifier.urihttp://pzk.journals.miu.ac.ir/article_8260.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1033776
dc.description.abstractاز جلوه‌‌های ولایت ولی برطفل، اجرای صیغه نکاح بر اوست. این نکاح گاهی با اجل کوتاه و فقط برای محرمیت فرد ثالث با یکی از زوجین واقع می‌‌شود. باتوجه به فقدان قصد ولیّ به وقوع زوجیت بین متعاقدین و نیز عدم امکان تمتع از طفل و همچنین لحاظ نظریه اشتراط مصلحت، عقد موقت طفل با چالش‎هایی مواجه ‌‌است که برخی از آن عبارتند از: آیا چنین نکاحی به لحاظ عدم قصد وقوع زوجیت بین طفل و طرف دیگر، صحیح به‌‌شمارمی‌‌آید؟ آیا بالحاظ غرض استمتاع از عقد موقت و عدم قابلیت طفل نسبت به آن، وقوع عقد موقت بر طفل با اجل محدود صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ‌‌ها، آیا بهانه محرمیت فرد ثالث و یکی از متعاقدین، می‌‌تواند مصلحت را تأمین نماید؟ دراین شرط، مصلحت نسبت به چه کسی اراده شده است، طفل یا خانواده او؟ باتوجه به طفل‌‌بودن یکی از زوجین یا هردو، مصلحت چه معیاری دارد و مرجع تشخیص مصلحت چه کسی است؟ براین‌اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی صحت یا فساد نکاحِ طفل با قصد محرمیت شخص ثالث و یکی از طرفین نکاح و پاسخ به چالش‌های آن به‌شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. اطلاعات پژوهش با تتبع در منابع، ادله و آراء فقهای امامیه جمع‌آوری و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از نظر فقدان قصد زوجیت و نیز بنابر نظرآن دسته از فقها که ذات عقد موقت را فقط تمتع می‌‌دانند، صحت این عقد دچار مشکل است. در مورد مصلحت و توابع آن، حکمت ولایت، سیره‌‌عقلا و متشرعه و ادله نقلی موجود، دال بر محوریت مولی‌‌علیه و تمرکز بر حفظ غبطه اوست و ولیّ، با در نظرگرفتن شرایط کودک، متولی تشخیص آن است. رعایت مصلحت کودک در عقد نکاحی که با این هدف اجرا می‌شود همواره باچالش‌های مهمی روبروست، درحالیکه صحت عقد منوط به مصلحت کودک است.fa_IR
dc.format.extent1597
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجامعه المصطفی العالمیهfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانوادهfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/ijwf.2023.14213.1997
dc.subjectنکاح موقتfa_IR
dc.subjectنکاح طفلfa_IR
dc.subjectمحرمیتfa_IR
dc.subjectنکاح به‌قصد محرمیتfa_IR
dc.subjectمصلحت طفلfa_IR
dc.subjectزنان و خانوادهfa_IR
dc.subjectفقه و حقوقfa_IR
dc.subjectمطالعات زنانfa_IR
dc.titleبررسی فقهی نکاح موقت طفل ازسوی ولیّ قهری با قصد ایجاد محرمیتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌پژوه دکتری فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران./ عضو هیئت علمی گروه فقه، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه، قم، ایران. (نویسنده مسئول)fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2
dc.citation.spage123
dc.citation.epage143
nlai.contributor.orcid0000-0002-5870-0427


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد