نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorباریکلو, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorزکی زاده, مرضیهfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T19:26:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T19:27:00Z
dc.date.available1402-06-13T19:26:58Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T19:27:00Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-13en_US
dc.date.submitted1401-10-23fa_IR
dc.identifier.citationباریکلو, علیرضا, زکی زاده, مرضیه. (1402). بررسی نظریه حقوق واحد خانواده. پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده, 11(2), 93-122. doi: 10.22034/ijwf.2023.14277.2001fa_IR
dc.identifier.issn2538-6190
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/ijwf.2023.14277.2001
dc.identifier.urihttp://pzk.journals.miu.ac.ir/article_8261.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1033775
dc.description.abstractمنظور از نظریه حقوق واحد خانواده این است که بعد از انعقاد نکاح، قواعد حقوقی‌ واحدی بر خانواده حاکم شود که متضمن حقوق و تعهدات اعضای آن به‌ویژه زوجین باشد تا خانواده درجایگاه نهادی اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. براین‌اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی نظریه حقوق واحد خانواده که در صدد برقراری صحیح عدالت حقوقی و قضایی برای استحکام، تقویت و حمایت اجتماعی از خانواده است به‌‌روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین‌منظور کلیه منابع مکتوب حقوقی در این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها ﻧﺸﺎن داد که تعدد قوانین در حوزه خانواده که سبب عدم شفافیت وظایف و تعهدات اعضای خانوده است، موجب سست‌ شدن بنیان خانواده شده است. بنابراین، ﺧﺎﻧﻮاده که نهادی ﺑﻨﯿﺎدین در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن است باید تابع حقوق واحدی باشد تا از استحکام لازم برخوردار شود. اهداف این نظریه عبارتند از: استحکام خانواده، تحدید حاکمیت اراده اعضا، حاکمیت قانون واحد، حمایت از زنان و کودکان در نهاد خانواده و هدفمند شدن مدیریت خانواده. اصول زیربنایی این نظریه شامل اصل ساختارنگری به خانواده، رعایت عدالت و احسان و قواعد عام مشترک مذاهب اسلامی که مورد پذیرش تمام مذاهب اسلامی باشد.fa_IR
dc.format.extent1690
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجامعه المصطفی العالمیهfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانوادهfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/ijwf.2023.14277.2001
dc.subjectقوانین خانوادهfa_IR
dc.subjectحقوق واحد خانوادهfa_IR
dc.subjectاستحکام خانوادهfa_IR
dc.subjectاصول زیربنایی تشکیل خانوادهfa_IR
dc.subjectتعدد قواعد حوزه خانوادهfa_IR
dc.subjectزنان و خانوادهfa_IR
dc.subjectفقه و حقوقfa_IR
dc.subjectمطالعات زنانfa_IR
dc.titleبررسی نظریه حقوق واحد خانوادهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد تمام پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران. (نویسنده مسئول)fa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2
dc.citation.spage93
dc.citation.epage122
nlai.contributor.orcid0000-0002-9830-8710


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد