نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorموسوی قهفرخی, سید ابراهیمfa_IR
dc.contributor.authorعادل, مریمfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T19:21:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T19:21:37Z
dc.date.available1402-06-13T19:21:36Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T19:21:37Z
dc.date.issued2023-05-01en_US
dc.date.issued1402-02-11fa_IR
dc.identifier.citationموسوی قهفرخی, سید ابراهیم, عادل, مریم. (1402). تهیه نانوساختارهای چند فروئیک BiFe1-yCuyO3 به روش سل- ژل و بررسی ویژ‌گی‌های ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی آن‌ها. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 31(2), 393-404.fa_IR
dc.identifier.issn1726-3689
dc.identifier.issn2588-4719
dc.identifier.urihttp://ijcm.ir/article-1-1761-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1033662
dc.description.abstractدر این پژوهش، فریت­بیسموت (BiFeO3) آلاییده با مس BiFe1-yCuyO3 با مقادیر مس 30/0 و 25/0، 20/0، 15/0، 10/0، 05/0، 0/0 =y به­روش سل-ژل در دمای ˚C650 و زمان 60 دقیقه تهیه شد. با روش­های پراش پرتوی ایکس (XRD)، طیف­سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR)، میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و طیف­سنجی پراکندگی انرژی پرتوی ایکس (EDX)، ویژ­گی­های ساختاری نمونه­ها بررسی گردید. بررسی نشان داد که با افزودن Cu درصد فاز فریت­بیسموت کم و فازهای ثانویه چون  Bi2O3 ، Bi2CuO4 و Bi2Fe4O 9، بیشتر شده است. ویژ­گی­های ساختاری و دی­الکتریکی نمونه­ها با مغناطیس­سنج نمونه ارتعاشی  (VSM) و  LCRسنج بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزودن Cu به نمونه­ها، ویژ­گی­ مغناطیسی آن­ها بهبود یافته است. ثابت دی‌الکتریک حقیقی و موهومی نمونه­ها با افزایش بسامد کاهش می­یابد که نشان­دهنده رفتار طبیعی دی­الکتریک در فریت بیسموت است.     fa_IR
dc.format.extent1794
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمجله بلورشناسی و کانی شناسی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Crystallography and Mineralogyen_US
dc.subjectفریت‌بیسموت آلاییده با مس BiFe1-yCuyO3fa_IR
dc.subjectویژه‌گی‌های ساختاریfa_IR
dc.subjectویژه‌گی‌های مغناطیسیfa_IR
dc.subjectویژه‌گی‌های دی‌الکتریکیfa_IR
dc.subjectتخصصيfa_IR
dc.titleتهیه نانوساختارهای چند فروئیک BiFe1-yCuyO3 به روش سل- ژل و بررسی ویژ‌گی‌های ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی آن‌هاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume31
dc.citation.issue2
dc.citation.spage393
dc.citation.epage404


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد