نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحاجی بگلو, علیfa_IR
dc.contributor.authorمخمی, عبدالرحمانfa_IR
dc.contributor.authorحاجی مرادلو, عبدالمجیدfa_IR
dc.contributor.authorرحمانی, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T18:59:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T18:59:48Z
dc.date.available1402-06-13T18:59:47Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T18:59:48Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2023-04-04en_US
dc.date.submitted1402-01-15fa_IR
dc.identifier.citationحاجی بگلو, علی, مخمی, عبدالرحمان, حاجی مرادلو, عبدالمجید, رحمانی, حسین. (1402). تأثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور باکتریایی روده بچه ماهی قزلذآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). تغذیه آبزیان, 9(2), 1-8. doi: 10.22124/janb.2023.24805.1209fa_IR
dc.identifier.issn2383-4412
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24805.1209
dc.identifier.urihttps://janb.guilan.ac.ir/article_7028.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1033091
dc.description.abstractمطالعه حاضر برای بررسی تأثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور میکروبی روده بچه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) طراحی و اجرا شد. در ایـن آزمایش 750 قطـعه بچـه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان از زمان تغذیه آغازین در قالب یک گروه شاهد و 4 گروه آزمایشی با جیره غذایی حاوی 250 (Cho250)، 500 (Cho500)، 1000 (Cho1000) و 2000 (Cho2000) میلی­گرم کولین کلراید در کیلوگرم جیره به مدت 90 روز تغذیه شدند. برای ساخت جیره­های غذایی از خوراک شرکت 21 بیضاء استفاده شد. میزان فلور میکروبی روده و وزن نهایی در تیمار Cho1000 و Cho2000 به طور معنی­داری بالاتر از گروه شاهد بود (05/0>p). در نهایت، افزودن کولین کلراید به جیره شیوه­ای اثرگذار بوده و برای دستیابی به بهبود فلور میکروبی روده، مناسب­ترین مقدار کولین کلراید 1000 تا 2000 میلی­گرم در کیلوگرم در جیره غذایی ماهی قزل­آلای رنگین کمان است.fa_IR
dc.format.extent434
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتغذیه آبزیانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Aquatic Animals Nutritionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24805.1209
dc.subjectکولین کلرایدfa_IR
dc.subjectOncorhynchus mykissfa_IR
dc.subjectبچه ماهیfa_IR
dc.subjectفلور میکروبی رودهfa_IR
dc.subjectتغذیه آبزیانfa_IR
dc.titleتأثیر سطوح مختلف کولین کلراید بر فلور باکتریایی روده بچه ماهی قزلذآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستانfa_IR
dc.contributor.departmentشرکت پارت پیش ساز پویا، آق قلا، گلستانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue2
dc.citation.spage1
dc.citation.epage8
nlai.contributor.orcid0000-0001-8657-2007


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد