نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرفیعی, غلامرضاfa_IR
dc.contributor.authorنریمانی راد, فریبرزfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T18:59:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T18:59:46Z
dc.date.available1402-06-13T18:59:46Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T18:59:46Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-04en_US
dc.date.submitted1401-11-15fa_IR
dc.identifier.citationرفیعی, غلامرضا, نریمانی راد, فریبرز. (1402). بررسی عملکرد سه نوع سازگان مدار بسته پرورش ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) مبتنی بر به کارگیری زیست پالاهای مختلف و مصرف مواد مغذی. تغذیه آبزیان, 9(1), 63-75. doi: 10.22124/janb.2023.24365.1203fa_IR
dc.identifier.issn2383-4412
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24365.1203
dc.identifier.urihttps://janb.guilan.ac.ir/article_7009.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1033090
dc.description.abstractدر این پژوهش با به ­کارگیری عوامل زیستی مختلف، برای بهینه ­سازی کیفیت آب در سازگان پرورشی مداربسته تولید ماهی، عملکرد چند سازگان پرورش ماهی در یک دوره دو ماهه ارزیابی شد. عوامل زیستی مورد استفاده را پالایش­گر باکتریایی با دو بخش مجزا (هوازی و بی‌هوازی)، گیاه عدسک آبی برای گیاه‌پالایی و به­کارگیری باکتری­ های هتروترف با تنظیم نسبت کربن به نیتروژن (بیوفلاک) تشکیل دادند. بنابراین، تیمارهای آزمایش 1- دارای گیاه P، 2- دارای گیاه P و پالایشگر باکتریایی B (PB)، 3- دارای گیاه P و پالایشگر باکتریایی B و بیوفلاک F (FBP) و 4- سازگان بدون هر یک از بخش­ها با ساختار فیزیکی یکسان به عنوان شاهد (C) تشکیل دادند. به هر سازگان پرورشی تعداد20 قطعه ماهی تیلاپیا Oreochromis niloticus با میانگین وزنی 5/0 ± 10 گرم معرفی شد. نتایج نشان داد که کارایی سازگان FBP در افزایش رشد ماهی، رشد ویژه، بهبود ضریب تیدیل غذایی و درصد بقا به­ طور معنی ­دار بیش از دیگر تیمارهاست (05/0>p) و در گروه شاهد همه ماهی ­ها تا روز 23 آزمایش تلف شدند. میزان رشد عدسک آبی به­ طور معنی­ دار در تیمار P بیش از دیگر تیمارها بود(05/0>p). میزان غلظت یون­های کلسیم، فسفر، آمونیوم، نیتریت و نیترات و عدد pH در پایان آزمایش اختلاف معنی ­دار در بین تیمارها نشان داد (05/0>p). میزان غلظت یون ­ها در آب در تیمار (FBP) کمتر از دیگر تیمارها در پایان آزمایش بود. این پژوهش نشان داد که به ­کارگیری روش­ های زیستی مختلف با هم می ­تواند اثر بهتری را در افزایش کارایی یک سازگان پروش ماهی و گیاه داشته باشد.fa_IR
dc.format.extent546
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتغذیه آبزیانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Aquatic Animals Nutritionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24365.1203
dc.subjectبیوفلوکfa_IR
dc.subjectعدسک آبیfa_IR
dc.subjectتیلاپیاfa_IR
dc.subjectپالایش گر باکتریاییfa_IR
dc.subjectکیفیت آبfa_IR
dc.subjectسازگان مدار بستfa_IR
dc.subjectتغذیه آبزیانfa_IR
dc.titleبررسی عملکرد سه نوع سازگان مدار بسته پرورش ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) مبتنی بر به کارگیری زیست پالاهای مختلف و مصرف مواد مغذیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرزfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، البرزfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.citation.spage63
dc.citation.epage75


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد