نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorملک, ساراfa_IR
dc.contributor.authorباغشاهی, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorنعمتی, علیfa_IR
dc.contributor.authorصراف ماموری, رسولfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T18:21:50Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T18:21:58Z
dc.date.available1402-06-13T18:21:50Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T18:21:58Z
dc.date.issued2022-09-01en_US
dc.date.issued1401-06-10fa_IR
dc.identifier.citationملک, سارا, باغشاهی, سعید, نعمتی, علی, صراف ماموری, رسول. (1401). بررسی تاثیر pH و نسبت مولی سوخت به ماده اولیه بر سنتز سل-ژل احتراقی اکسید قلع آلاییده شده با فلوئور برای استفاده در سلول خورشیدی. فصلنامه سرامیک ایران, 18(2), 34-41.fa_IR
dc.identifier.issn1735-3351
dc.identifier.urihttp://jicers.ir/article-1-433-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1032146
dc.description.abstractدر سلول‌های خورشیدی از اکسیدهای رسانای شفاف استفاده می‌شود. بنابراین در این کاربرد به فیلم‌های اکسید رسانای شفاف، ارزان و با کارایی بالا نیاز است که اخیرا در میان آن‌ها،  SnO2:F  بیش‌تر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق، نانوپودر SnO2:F به روش سل- ژل احتراقی سنتز شد. از کلرید قلع پنج آبه و فلورید آمونیوم به‌عنوان مواد اولیه تامین کننده قلع و فلوئور و از اسید سیتریک نیز به‌عنوان سوخت استفاده شد. هیدروکسید آمونیوم برای تنظیم pH و آب دی‌یونیزه به‌عنوان حلال و عامل هیدرولیز انتخاب شدند. مقادیر pH و نسبت سوخت به ماده اولیه به عنوان متغیر انتخاب شدند. با استفاده از آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) مطالعات فازی پودرهای سنتز شده انجام گرفت. از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) برای بررسی ریزساختار پودرهای تهیه شده استفاده شد و برای بررسی حضور افزودنی در پودر بهینه از دستگاه طیف‌نگاری فوتوالکترون پرتوی ایکس  (XPS)استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش pH از 1 تا 6، اندازه ذرات از 125 تا 300 نانومتر افزایش یافت و سبب رشد ذرات و تغییر مورفولوژی ذرات از کروی به چند وجهی شد. و با کاهش نسبت مولی سوخت به مواد اولیه از 2 به 1، اندازه ذرات از 125 نانومتر به 50 نانومتر کاهش پیدا کرد. حضور افزودنی فلوئور درون نمونه با اندازه ذره 50 نانومتر با روش XPS مشخص شد و این نمونه می‌تواند به عنوان کاندید مناسبی برای استفاده در هدف دستگاه کندوپاش باشد.  fa_IR
dc.format.extent1219
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن سرامیک ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه سرامیک ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Iranian Ceramic Societyen_US
dc.subjectاکسید قلع آلاییده شده با فلوئورfa_IR
dc.subjectسل-ژل احتراقیfa_IR
dc.subjectاکسید رسانای شفافfa_IR
dc.subjectسراميک‌های مورد استفاده در محيط زیستfa_IR
dc.subjectآب و انرژيfa_IR
dc.titleبررسی تاثیر pH و نسبت مولی سوخت به ماده اولیه بر سنتز سل-ژل احتراقی اکسید قلع آلاییده شده با فلوئور برای استفاده در سلول خورشیدیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد تهران شمالfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه بین المللی امام خمینیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه صنعتی شریفfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.citation.volume18
dc.citation.issue2
dc.citation.spage34
dc.citation.epage41


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد