نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorابدی, بیژنfa_IR
dc.contributor.authorکلبور, گیرماfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T18:08:58Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T18:09:02Z
dc.date.available1402-06-13T18:08:58Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T18:09:02Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-13en_US
dc.date.submitted1401-04-22fa_IR
dc.identifier.citationابدی, بیژن, کلبور, گیرما. (1402). تعامل کشاورزان با زیست بوم ‏های طبیعی: نقش تصمیمات کشاورزان پیرامون حفاظت از تالاب قره ‏قشلاق. محیط زیست و مهندسی آب, 9(3), 427-436. doi: 10.22034/ewe.2022.351675.1799fa_IR
dc.identifier.issn2476-3683
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/ewe.2022.351675.1799
dc.identifier.urihttp://www.jewe.ir/article_161028.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1031867
dc.description.abstractهدف مطالعه حاضر بررسی راهبردهای تصمیم‌گیری کشاورزان برای حفاظت از تالاب قره قشلاق از طریق صرفه‏جویی منابع آب در نظام‏های کشاورزی بود که در بازه زمانی سال 1401-1399 انجام شد. پژوهش حاضر با فن پیمایش انجام شد. از بین کشاورزان روستاهای اطراف و حاشیه تالاب قره قشلاق، 298 کشاورز با روش نمونه‏گیری طبقه‎ای انتخاب شد (298=n). مطابق اهداف پژوهش، سؤالاتی طراحی شد و با توزیع پرسشنامه بین کشاورزان و مصاحبه با آنها، نسبت به جمع‏آوری داده‏های تحقیق، اقدام شد. پایایی شاخص‏های پژوهش نیز با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد که متغیر آگاهی از طرح‏های حفاظت تالاب با مشارکت کشاورزان در این طرح‏ها، همبستگی مثبت و معناداری دارد. هنجار ذهنی نیز نقش متمایز کننده مشارکت‌کنندگان در طرح‏های حفاظتی و کشاورزانی که هیچ‌گونه مشارکتی در این طرح‏ها نداشتند، داشت. قصد رفتاری حفاظت از تالاب نیز تعیین کننده راهبرد استفاده و کاربست فناوری‏های آب اندوز بود. نتایج طرح‎های حفاظتی تالاب بر قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب تأثیر می‏گذارد. همچنین، جهت‌گیری فرهنگی بر قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب تأثیر منفی و معنادار داشت. قصد رفتاری صرفه‏جویی منابع آب نیز تأثیر مثبت و معناداری روی رفتار صرفه‏جویی منابع آب داشت و رفتار روی قصد رفتاری حفاظت از تالاب تأثیرگذار بود.fa_IR
dc.format.extent3021
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Rainwater Catchment Systems Associationen_US
dc.relation.ispartofمحیط زیست و مهندسی آبfa_IR
dc.relation.ispartofEnvironment and Water Engineeringen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/ewe.2022.351675.1799
dc.subjectبنابfa_IR
dc.subjectتالابfa_IR
dc.subjectزیست‌بومfa_IR
dc.subjectطرح ‏های حفاظتیfa_IR
dc.subjectمدیریت منابع آبfa_IR
dc.titleتعامل کشاورزان با زیست بوم ‏های طبیعی: نقش تصمیمات کشاورزان پیرامون حفاظت از تالاب قره ‏قشلاقfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کوتاهfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentمحقق ارشد، گروه تغییرات فرهنگی و سیاسی، مؤسسه تحقیقاتی ZEF، دانشگاه بُن آلمان، شهر بُن، آلمانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue3
dc.citation.spage427
dc.citation.epage436
nlai.contributor.orcid0000-0002-8698-0753


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد