نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرمضانی, نسرینfa_IR
dc.contributor.authorدژن, مهشیدfa_IR
dc.contributor.authorمرتضوی, سید امیر حسینfa_IR
dc.contributor.authorبقایی برزآبادی, مژگانfa_IR
dc.contributor.authorاحدی, زهراfa_IR
dc.contributor.authorخلیلی, سعیده ساداتfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T18:02:03Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T18:02:03Z
dc.date.available1402-06-13T18:02:03Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T18:02:03Z
dc.date.issued2023-04-21en_US
dc.date.issued1402-02-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-31en_US
dc.date.submitted1401-11-11fa_IR
dc.identifier.citationرمضانی, نسرین, دژن, مهشید, مرتضوی, سید امیر حسین, بقایی برزآبادی, مژگان, احدی, زهرا, خلیلی, سعیده سادات. (1402). اثر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر مقاومت به انسولین، مقادیر سرمی و بیان ژن آیریزین در بافت چربی زیر پوستی موش های دیابتی نوع 2. سوخت و ساز و فعالیت ورزشی, 13(1)doi: 10.22124/jme.2023.23732.239fa_IR
dc.identifier.issn2322-2867
dc.identifier.issn2538-5119
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/jme.2023.23732.239
dc.identifier.urihttps://jme.guilan.ac.ir/article_6497.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1031650
dc.description.abstractدیابت شایع‌ترین بیماری غدد درون ریز در جهان است که از روش‌های گوناگونی مثل ورزش و فعالیت بدنی برای درمان آن استفاده می‌شود. هدف از انجام پژوهش بررسی تاثیر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر مقادیر سرمی گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین، آیریزین و بیان ژن آن در بافت چربی زیرپوستی در موش های دیابتی نوع 2 بود. تعداد 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (10-8 هفته‌ای با وزن 250-270 گرم) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل دیابتی و تمرین دیابتی تقسیم شدند. پس از آشناسازی، گروه تجربی تمرین با شدت بالا را به مدت 4 هفته، 5 روز در هفته و به مدت 10 دقیقه به صورت اینتروال‌های 1 دقیقه‌ای با سرعت 30-40متر در دقیقه انجام دادند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، پس از 12 ساعت ناشتایی مقادیرگلوکز و انسولین،آیریزین و بیان ژن آیریزین در بافت چربی زیرپوستی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. 4 هفته تمرین اینتروال با شدت بالا باعث کاهش مقادیر سرمی گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین(001/0=p)، افزایش معنا‌دار مقادیر سرمی (001/0=p) و بیان ژن آیریزین (004/0=p) در بافت چربی زیرپوستی در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد. بنابراین، تمرینات اینتروال با شدت بالا می تواند گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین را در موش های دیابتی نوع 2 کاهش دهد و باعث افزایش مقادیر سرمی و بیان ژن آیریزین بافت چربی شودو می توان از این نوع تمرینات برای کاهش مشکلات ناشی از دیابت نوع 2، استفاده شود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofسوخت و ساز و فعالیت ورزشیfa_IR
dc.relation.ispartofMetabolism and Exerciseen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/jme.2023.23732.239
dc.subjectتمرینات اینتروال با شدت بالاfa_IR
dc.subjectدیابت نوع 2fa_IR
dc.subjectآیریزینfa_IR
dc.subjectبافت چربی زیرپوستیfa_IR
dc.subjectمتابولیسم ورزشیfa_IR
dc.titleاثر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر مقاومت به انسولین، مقادیر سرمی و بیان ژن آیریزین در بافت چربی زیر پوستی موش های دیابتی نوع 2fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access Ifa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه الزهراfa_IR
dc.contributor.departmentندارندfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.contributor.departmentنداردfa_IR
dc.citation.volume13
dc.citation.issue1
nlai.contributor.orcid0000-0002-6193-1752
nlai.contributor.orcid0000-0003-1654-5227
nlai.contributor.orcid0009-0000-1374-0655
nlai.contributor.orcid0009-0004-6931-7230
nlai.contributor.orcid0009-0008-4033-3076


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد