نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخۆانچه زرد, مولودfa_IR
dc.contributor.authorغیبی, عبدالاحدfa_IR
dc.contributor.authorحاجی زاده, مهینfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-13T17:44:28Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-04T17:44:29Z
dc.date.available1402-06-13T17:44:28Zfa_IR
dc.date.available2023-09-04T17:44:29Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-24en_US
dc.date.submitted1401-11-04fa_IR
dc.identifier.citationخۆانچه زرد, مولود, غیبی, عبدالاحد, حاجی زاده, مهین. (1402). سیاست و پیامدهای چهرة ژانوسی مدرنیته در ادبیات معاصرعراق با تکیه برحقوق بین الملل (مطالعة موردی: کاظم السماوی و شیرکو بیکس). پژوهشنامه ادبیات کردی, 9(1), 113-128.fa_IR
dc.identifier.issn2645-3657
dc.identifier.issn2717-0039
dc.identifier.urihttps://jokl.uok.ac.ir/article_62772.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1031201
dc.description.abstractمدرنیته در قرن بیستم با دو چهرة مثیت و منفی (ژانوسی) خود وارد سیاست داخلی و خارجی کشورهای خاورمیانه شد. شاعران معاصر عرب و کُرد عراقی همچون «کاظم السماوی» و «شیرکو بی­کس» در اشعار خود به شناسایی چنین چهرة شوم و تاریکی از جمله پدیدة ابتر دولت-ملت، ژنوساید و جنایات علیه بشریت پرداختند که از سوی استعمارگران داخلی و خارجی به نمایش گذاشته شد. بزنگاه تاریخی این واقعه همان آغاز تأسیس و ایجاد دولت- ملت­هایی ناهمگون در خاورمیانه توسط استعمارگران خارجی بود که از تجزیة قلمرو امپراطوری عثمانی به عنوان دولت­هایی دست نشانده و تحت قیمومت آنان سربرآورده بودند. این دو شاعر در اشعار خود جهت مقابله با این پدیده به نقض قاعدة آمرة حقوقی «منع توسل به زور» فرا خواندند؛ بدین معنی که مردم جامعه­شان را به انتفاضه و مبارزه و «حق توسل به زور» در راستای حق «دفاع مشروع» سوق دادند. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بر آن است به معرفی این دو شاعر و تجزیه و تحلیل اشعار آنها با تکیه برحقوق بین­الملل و اعلامیة جهانی حقوق بشر بپردازد؛ بە طوری که در پی معرفی محصول دوگانگی مدرنیته در حوزة سیاست بوده که در مواجهه با مردم جامعه، چهرة تاریک خود را نشان داده است؛ چهره­ای که نتیجة آن، افتادن تکنولوژی در دست دولتی همانند بعث بود که ژنوساید و جنایات علیه بشریت محصول مستقیم آن در جهان مُدرن بود.fa_IR
dc.format.extent460
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپژوهشکده کردستان‌شناسی دانشگاه کردستانfa_IR
dc.publisherKurdistan Studies Institute, University of Kurdistanen_US
dc.relation.ispartofپژوهشنامه ادبیات کردیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Kurdish Literatureen_US
dc.subjectچهره‌ی‌ژانوسیfa_IR
dc.subjectمدرنیتهfa_IR
dc.subjectژنوسایدfa_IR
dc.subjectکاظم‌السماویfa_IR
dc.subjectشیرکوبیکسfa_IR
dc.titleسیاست و پیامدهای چهرة ژانوسی مدرنیته در ادبیات معاصرعراق با تکیه برحقوق بین الملل (مطالعة موردی: کاظم السماوی و شیرکو بیکس)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.citation.spage113
dc.citation.epage128
nlai.contributor.orcid0000-0002-6988-9640


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد