نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسلیمانی دامنه, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-12T03:29:38Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-03T03:29:47Z
dc.date.available1402-06-12T03:29:38Zfa_IR
dc.date.available2023-09-03T03:29:47Z
dc.date.issued2023-04-21en_US
dc.date.issued1402-02-01fa_IR
dc.date.submitted2022-06-17en_US
dc.date.submitted1401-03-27fa_IR
dc.identifier.citationسلیمانی دامنه, رضا. (1402). مدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها. پژوهش های نوین در تصمیم گیری, 8(1), 1-26.fa_IR
dc.identifier.issn2476-6291
dc.identifier.urihttps://journal.saim.ir/article_696675.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1029889
dc.description.abstractتحلیل پوششی داده‌ها از پرکاربردترین روش‌های ارزیابی عملکرد محسوب می‌شود. در مدل‌های اولیه تحلیل پوششی داده‌ها، ساختار داخلی و اثرات زمان در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مدل‌های شبکه‌ای ساختار داخلی را بررسی می‌کنند امّا ایستا هستند و کارایی پویا را محاسبه نمی‌کنند. از طرف دیگر، مدل‌های پویا در هر دوره واحد را به صورت جعبه‌سیاه در نظر می‌گیرند. بنابراین مدل‌های شبکه‌ای و پویا به تنهایی برای ارزیابی کافی نیستند، اما مدل‌های شبکه‌ای پویا هر دو مزیت را همزمان دارا هستند. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک ساختار دو بخشی چنددوره‌ای جامع، یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویای مضربی در دو حالت ورودی‌محور و خروجی‌محور جهت محاسبه وزن‌های بهینه متغیرهای ورودی، خروجی، میانی و بین‌زمانی ارائه می‌شود. سپس با استفاده از وزن‌های به‌دست‌آمده، نحوه تجزیه کارایی کل و محاسبه کارایی شبکه‌ای پویای هر بخش و دوره بیان می-شود. مدل پیشنهادی برای حالت جواب بهینه چندگانه و شرایط بازده به مقیاس متغیر نیز توسعه داده شد و روابط کارایی‌ها بیان گردید. در مدل‌های پیشنهادی تنها در صورتی یک واحد کارای کل می‌شود که در همه مراحل و دوره‌ها کارا باشد. در نهایت به منظور توصیف عملکرد مدل‌های پیشنهادی، داده‌های مدیریت‌های استانی شعب بانک کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج کارایی‌ها در دو شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر مقایسه شد.fa_IR
dc.format.extent735
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی مدیریت صنعتی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های نوین در تصمیم گیریfa_IR
dc.relation.ispartofModern Research in Decision Makingen_US
dc.subjectتحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویاfa_IR
dc.subjectمدل‌های مضربیfa_IR
dc.subjectکاراییfa_IR
dc.subjectسیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ایfa_IR
dc.titleمدلسازی و تجزیه کارایی در سیستم‌های دوبخشی چنددوره‌ای با رویکرد تحلیل پوششی داده‌هاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage26


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد