نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسیف زاده, میناfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-11T17:40:35Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-02T17:40:36Z
dc.date.available1402-06-11T17:40:35Zfa_IR
dc.date.available2023-09-02T17:40:36Z
dc.date.issued2023-05-22en_US
dc.date.issued1402-03-01fa_IR
dc.date.submitted2022-08-13en_US
dc.date.submitted1401-05-22fa_IR
dc.identifier.citationسیف زاده, مینا. (1402). بررسی ارزش غذایی، ویژگی‌های میکروبی و حسی پودر استخوان ماهی کپور نقره‌ای (<i>Hipophthalmichthys molitrix</i>) پرورشی. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 12(1), 105-120. doi: 10.22101/JRIFST.2022.354652.1382fa_IR
dc.identifier.issn2252-0937
dc.identifier.issn2538-2357
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.354652.1382
dc.identifier.urihttps://journals.rifst.ac.ir/article_172696.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1029597
dc.description.abstractمطالعۀ حاضر با هدف تهیۀ پودر از استخوان ماهی کپور نقره‌ای با روش قلیایی و بررسی ویژگی‌های تغذیه‌ای، حسی و میکروبی انجام شد. در این پژوهش کربنات کلسیم به‌عنوان شاهد استفاده شد. مقادیر پروتئین (18/51 درصد)، چربی (5/11 درصد)، رطوبت (5/58 درصد) و خاکستر (70/82 درصد) در پودر استخوان ماهی بودند. راندمان تهیۀ پودر 98/66 درصد تعیین شد. برخلاف پودر استخوان ماهی عناصر معدنی سیلیسیوم، آلومینیوم، باریم و کروم در نمونۀ شاهد مشاهده نشدند. فسفر در پودر استخوان (81580 میلی‌گرم بر کیلوگرم) در مقایسه با شاهد (310 میلی‌گرم بر کیلوگرم) بیشتر بود (0/05>P). اما کلسیم در تیمار آزمایشی (325000 میلی‌گرم بر کیلوگرم) در مقایسه با شاهد (388000 میلی‌گرم بر کیلوگرم) کمتر بود (0/05>P). ازنظر رنگ و پذیرش کلی بین تیمارهای آزمایشی و شاهد تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد (0/05>P). در میان اسیدهای چرب اشباع، تک‌زنجیرۀ غیراشباع و چند غیراشباع به‌ترتیب اسیدهای پالمیتیک (22/73 درصد)، الایدیک (43/74 درصد) و لینولئیک (7/35 درصد) بالاترین مقادیر را در پودر استخوان دارا بودند. همچنین مقادیر کل اسیدهای آمینۀ ضروری شامل ترئونین، والین، لیزین، ایزولوسین، متیونین، هیستیدین و فنیل آلانین 218/29 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. هیچ‌گونه میکرواورگانیسمی شامل قارچ، اشریشیاکلی و سالمونلا در تیمارها مشاهده نشد. ازآنجاکه پودر استخوان به شکل انبوه از گونه‌های مختلف ماهی قابل تولید بوده و سرشار از ترکیبات تغذیه‌ای است، ازاین‌رو برای غنی‌سازی محصولات به صنعت غذایی پیشنهاد می‌گردد.fa_IR
dc.format.extent624
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Food Science and Technologyen_US
dc.relation.ispartofپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذاییfa_IR
dc.relation.ispartofResearch and Innovation in Food Science and Technologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.354652.1382
dc.subjectارزش تغذیه‌ایfa_IR
dc.subjectاستخراج قلیاییfa_IR
dc.subjectزائدات ماهیfa_IR
dc.subjectغنی‌سازیfa_IR
dc.subjectماهی پرورشیfa_IR
dc.subjectتکنولوژی مواد غذایی- فراورده ‎های گوشت، مرغ، ماهی و فراورده ‎های آنهاfa_IR
dc.titleبررسی ارزش غذایی، ویژگی‌های میکروبی و حسی پودر استخوان ماهی کپور نقره‌ای (<i>Hipophthalmichthys molitrix</i>) پرورشیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کامل پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، انزلی، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue1
dc.citation.spage105
dc.citation.epage120
nlai.contributor.orcid0000-0001-5277-5834


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد