نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنیازمند, راضیهfa_IR
dc.contributor.authorشرایعی, پروینfa_IR
dc.contributor.authorجهانی, مسلمfa_IR
dc.contributor.authorآذرپژوه, الهامfa_IR
dc.contributor.authorعبدالهی مقدم, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-11T17:25:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-09-02T17:25:13Z
dc.date.available1402-06-11T17:25:10Zfa_IR
dc.date.available2023-09-02T17:25:13Z
dc.date.issued2023-05-22en_US
dc.date.issued1402-03-01fa_IR
dc.date.submitted2021-08-24en_US
dc.date.submitted1400-06-02fa_IR
dc.identifier.citationنیازمند, راضیه, شرایعی, پروین, جهانی, مسلم, آذرپژوه, الهام, عبدالهی مقدم, محمدرضا. (1402). بررسی کارایی ورقه‌های استات سلولز رهایندۀ دی‌اکسید گوگرد بر ماندگاری میوۀ کیوی نگهداری‌شده در سردخانه. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, 12(1), 1-14. doi: 10.22101/JRIFST.2022.300154.1274fa_IR
dc.identifier.issn2252-0937
dc.identifier.issn2538-2357
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.300154.1274
dc.identifier.urihttps://journals.rifst.ac.ir/article_145575.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1029590
dc.description.abstractپژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی ورقه‌های رهایندۀ دی‌اکسید گوگرد بر بستر فیلم استات ‌سلولز برای کنترل رشد کپک‌ها به‌ویژه کپک بوتریتیس سینره‌آ طی دورۀ انبارمانی میوۀ کیوی انجام شد. بدین‌منظور انبارمانی میوۀ کیوی تلقیح‌شده با کپک بوتریتیس سینره‌آ در حضور ورقه‌های رهایندۀ دی‌اکسید گوگرد تک و دو مرحله‌ای (به‌ترتیب حاوی 30 و 50 درصد نمک متابی‌سولفیت سدیم) موردبررسی قرار گرفت. پس از 15 روز نگهداری (9 روز در سردخانه و 7 روز در دمای محیط) کمترین ترکیدگی و لهیدگی (4/5 درصد) در حضور ورقه‌های تک‌مرحله‌ا‌ی به‌دست‌آمد که در سطح و کف بسته‌ها مستقر شده بودند. همچنین تا روز 9 در حدود 60 درصد بسته‌ها در حضور ورقه‌های رهاینده هیچ کپک‌زدگی مشاهده نشد. در روز 15 مقدار قند کل، اسیدیته، سفتی، گوگرد باقی‌مانده و مواد جامد محلول در کیوی‌های بسته‌بندی‌شده در حضور دو ورقۀ تک‌مرحله‌ای در سطح و کف به‌ترتیب 9/13 گرم در 100 گرم، 1/09 درصد، 4/75 نیوتن، 0/24 میلی‌گرم بر گرم و 12/21 درصد بود. به‌طورکلی می‌توان گفت ورقه‌های رهایندۀ دی‌اکسید گوگرد عملکرد مؤثری در سردخانه برای افزایش مدت انبارمانی میوۀ کیوی و کاهش رشد کپک خاکستری دارند.fa_IR
dc.format.extent650
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Food Science and Technologyen_US
dc.relation.ispartofپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذاییfa_IR
dc.relation.ispartofResearch and Innovation in Food Science and Technologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.300154.1274
dc.subjectانبارمانیfa_IR
dc.subjectبسته‌بندی فعالfa_IR
dc.subject<i>بوتریتیس سینره‌آ </i>fa_IR
dc.subjectورقۀ رهایندۀ گوگردfa_IR
dc.subjectبسته‎ بندی مواد غذاییfa_IR
dc.titleبررسی کارایی ورقه‌های استات سلولز رهایندۀ دی‌اکسید گوگرد بر ماندگاری میوۀ کیوی نگهداری‌شده در سردخانهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کامل پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentبخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentبخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه شیمی مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage14
nlai.contributor.orcid0000-0001-9985-6738
nlai.contributor.orcid0000-0002-4278-5542
nlai.contributor.orcid0000-0002-6135-7068
nlai.contributor.orcid0000-0002-5099-0781
nlai.contributor.orcid0000-0002-6362-4369


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد