نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعابدین پور, سید احمدfa_IR
dc.contributor.authorطبیبی, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorحسن بیگی, علیfa_IR
dc.contributor.authorاحسانی, کیوانfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-08T06:58:29Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-30T06:58:31Z
dc.date.available1402-06-08T06:58:29Zfa_IR
dc.date.available2023-08-30T06:58:31Z
dc.date.issued2023-04-21en_US
dc.date.issued1402-02-01fa_IR
dc.date.submitted2022-09-12en_US
dc.date.submitted1401-06-21fa_IR
dc.identifier.citationعابدین پور, سید احمد, طبیبی, علیرضا, حسن بیگی, علی, احسانی, کیوان. (1402). رهیافتی بر نقش قرائن در اختلافات تفسیری آیت‌الله صادقی تهرانی و آیت‌الله جوادی آملی در آیه قصر نماز. پژوهش های تفسیر تطبیقی, 9(1)doi: 10.22091/ptt.2023.8593.2154fa_IR
dc.identifier.issn۲۴۷۶-۴۱۹۱
dc.identifier.issn‪۲۴۷۶-۴۲۰۵
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/ptt.2023.8593.2154
dc.identifier.urihttps://ptt.qom.ac.ir/article_2485.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1027159
dc.description.abstractتوجه به قرائن کلام برای فهم معنا و مراد آن، از اصول عقلایی محاوره میان انسان‌هاست. کشف معانی و مقاصد آیات قرآن کریم نیز از این امر مستثنا نیست؛ زیرا منطبق با زبان بشری و قواعد حاکم بر آن نازل شده است. مفسران قرآن در اصل لزوم توجه به قرائن در تفسیر وحدت نظر داشته، اما در نگرش و نحوه کاربست قرائن، دارای عملکردی متفاوت بوده‌اند که این امر، نقش مؤثری در بروز اختلافات تفسیری داشته است. پژوهش حاضر، باهدف بررسی و ارزیابی رویکرد صادقی ‌تهرانی و جوادی آملی به انواع قرینه و تأثیر آن در اختلافات تفسیری آیه قصر نماز با روش تحلیلی- تطبیقی، سامان یافته است. نتایج پژوهش، نشان می‌دهد که دو مفسر، باوجود همسویی در روش تفسیری و مذهب، در رویکرد به قرائن و نحوه کاربست آن‌ها در تفسیر آیه، عملکرد متفاوتی دارند که این امر، تأثیر زیادی در اختلافات تفسیری میان آن‌ها داشته است. صادقی تهرانی با توجه به این‌که تا حد زیادی به قرآن‌بسندگی در تفسیر گرایش دارد، بیشتر از قرینه متصل سیاق و منفصل آیات استفاده نموده و به خاطر داشتن دید انتقادی به روایات، از این قرینه در تفسیر آیه کم‌تر استفاده کرده، ولی جوادی آملی هرچند از قرائنی مانند سیاق و آیات مرتبط استفاده نموده، با توجه به این‌که آیه را از آیات‌ الاحکامی می‌داند که روایات معتبر از معصومان (ع) در تبیین آن وجود دارد، بیشتر از قرینه منفصل روایات استفاده کرده است.fa_IR
dc.format.extent925
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش های تفسیر تطبیقیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/ptt.2023.8593.2154
dc.subjectقرائنfa_IR
dc.subjectاختلافات تفسیریfa_IR
dc.subjectصادقی تهرانیfa_IR
dc.subjectجوادی آملیfa_IR
dc.subjectاسلامیfa_IR
dc.titleرهیافتی بر نقش قرائن در اختلافات تفسیری آیت‌الله صادقی تهرانی و آیت‌الله جوادی آملی در آیه قصر نمازfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی و پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، رشته علوم قرآن و حدیث، گروه الهیات- علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران (نویسنده مسئول)fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
nlai.contributor.orcid0000-0002-3505-3714
nlai.contributor.orcid0000-0002-9375-8317
nlai.contributor.orcid00000000000000000000


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد