نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقانع, مهساfa_IR
dc.contributor.authorرحمانی فیروز جاه, علیfa_IR
dc.contributor.authorعباسی اسفجیر, علی اصغرfa_IR
dc.date.accessioned1402-06-06T21:17:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-28T21:17:46Z
dc.date.available1402-06-06T21:17:42Zfa_IR
dc.date.available2023-08-28T21:17:46Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2022-04-23en_US
dc.date.submitted1401-02-03fa_IR
dc.identifier.citationقانع, مهسا, رحمانی فیروز جاه, علی, عباسی اسفجیر, علی اصغر. (1402). تحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه. فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای, 8(25), 195-235. doi: 10.22054/urdp.2023.61117.1330fa_IR
dc.identifier.issn2476-5864
dc.identifier.issn2476-6402
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22054/urdp.2023.61117.1330
dc.identifier.urihttps://urdp.atu.ac.ir/article_15598.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1026129
dc.description.abstractکیفیت زندگی از اساسی‏ترین مقوله ‏های علوم اجتماعی است که بر ابعاد عینی و ذهنی متمرکز است. محتوا، نوع و کیفیت شبکه روابط و تجربیات مشترک تأثیرات زیادی بر موفقیت افراد در حوزه‌های مختلف زندگی آن‏ها و کل کیفیت زندگی‌شان دارد. در شهر کرمانشاه وجود محورهای عبوری در بخش‎هایی از شهر تغییرات کالبدی و گسست اجتماعی را در پی داشته است. باهدف سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه، مفاهیم سرمایه اجتماعی با ابعاد ساختاری، شناختی، هنجاری و کیفیت زندگی با ابعاد عینی و ذهنی بررسی شد. جامعه آماری ساکنان مناطق 1، 2 و 4 شهر کرمانشاه بوده‏اند و از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در بخش استنباطی و برای سنجش رابطه متغیرهای سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و کیفیت زندگی با ابعاد آن از نرم‏افزار SPSS استفاده شد و رابطه همه متغیرها در فاصله اطمینان 95% معنادار و مثبت بود. با استفاده از نرم‏افزار AMOS و رسم مدل معادلات ساختاری مشخص شد که سرمایه اجتماعی شناختی بیش از متغیرهای دیگر در تغییرات کیفیت زندگی سهم دارد. درواقع افزایش سرمایه اجتماعی گامی در جهت ارتقای کیفیت زندگی است و روابط و الگوهای پیوندهای اعضای جامعه می‏تواند در کیفیت زندگی آن‌ها مؤثر باشد.fa_IR
dc.format.extent5243
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.publisherAllameh Tabataba’i Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ایfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly Journals of Urban and Regional Development Planningen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22054/urdp.2023.61117.1330
dc.subjectسرمایه اجتماعی ساختاریfa_IR
dc.subjectسرمایه اجتماعی شناختیfa_IR
dc.subjectسرمایه اجتماعی هنجاریfa_IR
dc.subjectکیفیت زندگی ذهنی و کیفیت زندگی عینیfa_IR
dc.subjectبرنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ایfa_IR
dc.titleتحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue25
dc.citation.spage195
dc.citation.epage235
nlai.contributor.orcid0000-0001-7096-5260
nlai.contributor.orcid0000-0001-8925-5867
nlai.contributor.orcid0000-0002-8821-7620


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد