نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجلیلی, عادلfa_IR
dc.contributor.authorجعفری, مصطفیfa_IR
dc.contributor.authorسفیدکن, فاطمهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T21:04:46Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T21:04:46Z
dc.date.available1399-07-08T21:04:46Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T21:04:46Z
dc.date.issued2018-11-22en_US
dc.date.issued1397-09-01fa_IR
dc.date.submitted2018-11-20en_US
dc.date.submitted1397-08-29fa_IR
dc.identifier.citationجلیلی, عادل, جعفری, مصطفی, سفیدکن, فاطمه. (1397). 1) "زمان" متغیر بزرگ در ماتریس رشد و توسعه 2) تغییر اقلیم و نقش کلیدی جنگل و مدیریت جنگل 3) نقش علم فتوشیمی در اقتصاد گیاهان دارویی. طبیعت ایران, 3(5), 90-91. doi: 10.22092/irn.2018.117771fa_IR
dc.identifier.issn2538-4880
dc.identifier.issn2538-4872
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/irn.2018.117771
dc.identifier.urihttps://irannature.areeo.ac.ir/article_117771.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/102473
dc.format.extent169
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.relation.ispartofطبیعت ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIran Natureen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/irn.2018.117771
dc.title1) "زمان" متغیر بزرگ در ماتریس رشد و توسعه 2) تغییر اقلیم و نقش کلیدی جنگل و مدیریت جنگل 3) نقش علم فتوشیمی در اقتصاد گیاهان داروییfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeستون‌هاfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue5
dc.citation.spage90
dc.citation.epage91


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد