دوره 10, ویژه نامه سال 1401

 

ارسال های اخیر

 • مدل‌سازی اجرای اقتضایی خصوصی‌سازی در راستای تحقق بند «ب» مادۀ 3 اصل 44 قانون اساسی 

  نصیری واحد, مهدی؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ صیاد شیرکش, سعید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از این تحقیق، تدوین روش اجرای نظام‌مند اصل 44 قانون اساسی با عطف به مواد مندرج در قانون مذکور است. با توجه به مواد فصل دوم اصل 44 و تعیین سهم بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، در این پژوهش، مدل خصوصی‌سازی به‌صورت مطالعۀ ...

 • طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم 

  دهبالایی, محمد؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ دانش فرد, کرم اله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  ارزیابی خط‏مشی یکی از ابزارهای مهم تضمین اجرای دقیق خط‏مشی است. هدف از این تحقیق، طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده‏ها، آمیخته (کیفی ...

 • طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری 

  محمدزاده کلاتی, میترا؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ کاملی, محمدجواد؛ سید نقوی, میر علی؛ کاظمی, مصطفی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری ایران است. این تحقیق به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ روش، توصیفی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از پانزده ...

 • وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری 

  محمدی, حامد؛ الوانی, سیدمهدی؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ حمیدی, ناصر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  نظام اداری برای پاسخ به نیازهای متنوع و متعارض جامعه، نیازمند دانش و تخصص است. امروزه حرفه‌ای‌گرایی در بخش دولتی به نیازی اساسی تبدیل شده؛ اما در مسیر راه با چالش‌هایی نیز مواجه گردیده است. هدف از این مقاله، ارزیابی عوامل ...

 • سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی 

  خلفازاده استمال, اسماعیل؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ بهلولی زیناب, نادر؛ بیگ زاده, یوسف (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  در این تحقیق، تأثیر سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی بر فرایند توسعۀ سیاسی کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کرۀ جنوبی) تحلیل شد. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه بود. نظام‌های اداری بر بستری از ...

 • شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری 

  اسدی, اسماعیل؛ رجبی فرجاد, حاجیه؛ احمدی, علیرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی و از لحاظ نوع داده‌ها آمیخته (کیفی ـ کمّی) است. جامعۀ ...

 • تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری 

  نوری نائینی, رها؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ البرزی, محمود (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از این پژوهش کمک به تحقق بند سوم سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، از طریق یافتن معیارهای اثرگذار بر جذب منابع انسانی توانمند، متعهد و شایسته، و پرهیز از اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای برای سازمان‌های ...

 • عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران 

  فرزین, میثم؛ احمدوند, علی محمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از این مقاله، شناخت عوامل مرتبط با پیاده‌سازی سیاست‌ها به‌عنوان یکی از مراحل مهم و اثرگذار در تحقق سیاست‌های راهبردی و کلان با موردکاوی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ ...