نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorPardsouie, Mohammaden_US
dc.contributor.authorzomorodian, seyed mohammaden_US
dc.contributor.authorMokhberi, Mehdien_US
dc.contributor.authorPardsouie, Mohammaden_US
dc.date.accessioned1402-06-03T03:58:19Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-25T03:58:19Z
dc.date.available1402-06-03T03:58:19Zfa_IR
dc.date.available2023-08-25T03:58:19Z
dc.date.issued2023-06-01en_US
dc.date.issued1402-03-11fa_IR
dc.date.submitted2022-07-30en_US
dc.date.submitted1401-05-08fa_IR
dc.identifier.citationPardsouie, Mohammad, zomorodian, seyed mohammad, Mokhberi, Mehdi, Pardsouie, Mohammad. (2023). The Necessity of The Consideration of Permeability Modifier in Simulations of Clay Treatment Systems Incorporating PVDs and Surcharge. Journal of civil Engineering and Materials Application, 7(2)doi: 10.22034/jcema.2023.354101.1092en_US
dc.identifier.issn2676-232X
dc.identifier.issn2588-2880
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/jcema.2023.354101.1092
dc.identifier.urihttps://www.jcema.com/article_176677.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1023456
dc.description.abstractThree trial embankments as TS1, TS2, and TS3 that were built for the investigation of a soil treatment project in Bangkok were modeled and verified based on the reported data. To clarify the importance of integration of the hydraulic modifier function vs stress, in the verified models, the modifier functions were omitted and the FEM models were run in the absence of the function. It was shown that after the omission of the hydraulic modifier, the results were overestimated especially for the TS1 and TS2, which had smaller PVDs (prefabricated vertical drains) distance. For the TS1 embankment, the settlement increased from 0.78 m to 0.87 m in 210 days. In 365 days, the settlement increased from 1.27 m to 1.44 m. For the TS2 embankment, the settlement increased from 0.93 m to 1.67 m in 230 days. In 410 days, the settlement increased from 1.36 m to 2.27 m. For the TS3 embankment, the settlement increased from 1.15 m to 1.79 m in 230 days. In 410 days, the settlement increased from 1.52 m to 2.24 m. The inclusion of the hydraulic function that calibrates the model for every step of loading is essential in the modelling such problems. For the design phase, this function should be calculated from lab tests, preferably undisturbed samples that were bored from the site, and the resultant function be used as an inseparable part of modeling and calculations.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherPenPuben_US
dc.relation.ispartofJournal of civil Engineering and Materials Applicationen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/jcema.2023.354101.1092
dc.subjectPVDen_US
dc.subjectConsolidationen_US
dc.subjectSoil treatmenten_US
dc.subjectHydraulic modifieren_US
dc.subjectsurchargeen_US
dc.subjectGeotechnical Engineeringen_US
dc.titleThe Necessity of The Consideration of Permeability Modifier in Simulations of Clay Treatment Systems Incorporating PVDs and Surchargeen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeOriginal Articleen_US
dc.contributor.departmentPhD candidate , geotechnical department, Estahban Branch, Islamic Azad University, Estahban , Iranen_US
dc.contributor.departmentassociate professor water division Shiraz university , Shiraz , Iranen_US
dc.contributor.departmentAssociate professor, geotechnical department, Estahban branch, Islamic Azad university, Estahban, Iranen_US
dc.contributor.departmentMs c student estahban islamic azad universityen_US
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2
nlai.contributor.orcid0000-0003-4693-7651
nlai.contributor.orcid0000-0002-8722-2612


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد