نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorkookalani, soheilaen_US
dc.contributor.authorHtayaung, Htayen_US
dc.date.accessioned1402-06-03T03:56:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-25T03:56:08Z
dc.date.available1402-06-03T03:56:08Zfa_IR
dc.date.available2023-08-25T03:56:08Z
dc.date.issued2023-06-01en_US
dc.date.issued1402-03-11fa_IR
dc.date.submitted2023-02-11en_US
dc.date.submitted1401-11-22fa_IR
dc.identifier.citationkookalani, soheila, Htayaung, Htay. (2023). GFRP Elastic Gridshell Structures: A Review of Methods, Research, Applications, Opportunities, and Challenges. Journal of civil Engineering and Materials Application, 7(2)doi: 10.22034/jcema.2023.401834.1111en_US
dc.identifier.issn2676-232X
dc.identifier.issn2588-2880
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/jcema.2023.401834.1111
dc.identifier.urihttps://www.jcema.com/article_176676.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1023455
dc.description.abstractGridshell structures have the potential to develop the construction process of free-form structures, offering numerous benefits. These include the minimum use of materials, light-weighting, the creation of a large span structure, structural efficiency, organic shapes, potential for quick and cost-effective construction, column-free spaces, maximum transparency, sustainability, and ease of deconstruction and recycling. Gridshells, regarding their architectural potential and intrinsic geometric rationality, are well-suited for creating complex shapes. Hence, the properties of gridshells depend on the equivalent pre-stress of the two-dimensional grid that was deformed. The mechanical properties of glass fiber reinforced polymer (GFRP), such as high elastic limit strain, strength, and Young's modulus, can further enhance the potential of gridshell structures. Gridshell structures offer numerous opportunities for constructing double curvature shells. However, they also present challenges, particularly in the design and construction process, while minimizing stress and preventing breakages of elements under the influence of forces. This paper presents a review of GFRP elastic gridshell structures, including design and construction methods. Additionally, a case study of an existing gridshell structure, the Solidays gridshell, is presented. Finally, the opportunities and challenges associated with gridshell structures are discussed.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherPenPuben_US
dc.relation.ispartofJournal of civil Engineering and Materials Applicationen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/jcema.2023.401834.1111
dc.subjectelastic gridshellen_US
dc.subjectForm Findingen_US
dc.subjecterection processen_US
dc.subjectGFRPen_US
dc.subjectComposite Materialen_US
dc.subjectStructural Engineeringen_US
dc.titleGFRP Elastic Gridshell Structures: A Review of Methods, Research, Applications, Opportunities, and Challengesen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeReviewen_US
dc.contributor.departmentDepartment of Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, Chinaen_US
dc.contributor.departmentDepartment of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.en_US
dc.citation.volume7
dc.citation.issue2


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد