مرور دوره 4, شماره 1 بر اساس موضوع "رازیانه"

  • ممیزی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در اکوسیستم‌های مدیریت شده 

    شریفی عاشورآبادی, ابراهیم (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, 2019-03-21)
    در اکوسیستم‌های تحت مدیریت انسان تعدادی از نهاده‌ها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرند. کاربرد بیش از حد بعضی از آنها بدون بهره‌وری مناسب، سلامت غذایی و همچنین منابع تولید مانند آب و خاک را در معرض تخریب و نابودی قرار می‌دهند. ...