مرور دوره 4, شماره 1 بر اساس موضوع "استان اردبیل"

  • تیپ‌های گیاهی عرصه‌های منابع طبیعی استان اردبیل 

    شریفی, جابر؛ فیاض, محمد؛ رستمی‌کیا, یونس؛ عظیمی, فرزانه؛ عشوری, پروانه (مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, 2019-03-21)
    مطالعه مناطق اکولوژیک استان اردبیل با هدف کنترل و تفکیک کاربری اراضی و شناخت تیپ گیاهان مرتعی طی سال های1391-1389 اجرا شد. طبق آخرین بررسی های انجام شده مساحت استان اردبیل حدود 1 میلیون و 777 هزار و 736 هکتار برآورد شده ...