نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorضائفی, راحلهfa_IR
dc.contributor.authorالویری, محسنfa_IR
dc.contributor.authorروح الهی امیری, زهراfa_IR
dc.contributor.authorخان‌محمدی, کریمfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-26T17:22:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-17T17:22:35Z
dc.date.available1402-05-26T17:22:34Zfa_IR
dc.date.available2023-08-17T17:22:35Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-05-10en_US
dc.date.submitted1401-02-20fa_IR
dc.identifier.citationضائفی, راحله, الویری, محسن, روح الهی امیری, زهرا, خان‌محمدی, کریم. (1402). پیامبر اکرم(ص) و فراگرد ارتباطی زن در خانواده عصر نبوی (برپایه روایات برگزیده از بحارالانوار). پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده, 11(1), 119-148. doi: 10.22034/ijwf.2023.13522.1943fa_IR
dc.identifier.issn2538-6190
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/ijwf.2023.13522.1943
dc.identifier.urihttp://pzk.journals.miu.ac.ir/article_8186.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1019766
dc.description.abstractترسیم الگویی صحیح از رفتار زن در دایره ارتباطات خانوادگی می‌تواند گامی به‌سوی سلامت و تعالی جامعه باشد. ازاین‌رو، راهبری و روشنگری زنان در اندیشه، تفکر و عملکرد، در مطالعات و برنامه‌های رهبران و سیاستگذاران علوم اجتماعی جایگاهی ویژه دارد. بررسی ابعاد شخصیتی زن ازجمله کنش‌های کلامی و غیرکلامی و فراگردهای ارتباطی وی در جایگاه مادری، همسری و دختری همواره مورد توجه معصومین(ع) و به‌ویژه رسول اکرم(ص) بوده است. پژوهش حاضر باهدف ارائه تبیینی از تعاملات ارتباطی زن در خانواده متعادل از منظر رسول اکرم(ص) انجام شد. ازاین‌رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و عناصری که از سوی پیامبراکرم(ص) برای زن به‌مثابه منبع پیام خانواده توصیه و یا در رفتارهای ایشان گزارش شده است، با مدل ارتباطی آندروش و پوستروم کدگذاری و تحلیل شد. بدین‌منظور 10 روایت نخست از بخش روایات نقل شده از پیامبر اکرم(ص) درباره تعامل ارتباطی زنان در خانواده از کتاب بحارالانوار استخراج و پس از کدگذاری مؤلفه‌های ارتباطی آنها، در قالب نظریه بومی شده آندروش و پوستروم مقوله‌بندی و واکاوی شد. نتایج نشان داد که پیامبر اکرم(ص) با واکنش‌های اصلاحی، ترمیمی، ایجابی و سلبی خود نسبت به عملکرد و رفتار زنان عصر خویش که برگرفته از رویکردهای مادی و غیردینی جامعه عرب بود، آنها را به‌سوی بینش الهی و فرا‌مادی و توجه به ملاک‌های اسلامی فرا می‌خواند.fa_IR
dc.format.extent1783
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجامعه المصطفی العالمیهfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانوادهfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/ijwf.2023.13522.1943
dc.subjectسیره پیامبر(ص)fa_IR
dc.subjectزن در عصرنبویfa_IR
dc.subjectنقش ارتباطی زنfa_IR
dc.subjectخانوادهfa_IR
dc.subjectارتباطات کلامی و غیرکلامی در خانوادهfa_IR
dc.subjectتاریخfa_IR
dc.subjectزنان و خانوادهfa_IR
dc.subjectمطالعات زنانfa_IR
dc.titleپیامبر اکرم(ص) و فراگرد ارتباطی زن در خانواده عصر نبوی (برپایه روایات برگزیده از بحارالانوار)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای تاریخ اهل بیت(ع)، گروه تاریخ اسلام، مجتمع آموزش عالی بنت‌الهدی، جامعه‌المصطفی العالمیه، قم، ایران. (نویسنده مسئول)fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد تاریخ اسلام، مدیر گروه تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار تاریخ اسلام، گروه تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار فرهنگ و ارتباطات، گروه مطالعات فرهنگ وارتباطات، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.fa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1
dc.citation.spage119
dc.citation.epage148


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد