نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزرین کوب, روزبهfa_IR
dc.contributor.authorرمضان دماوندی, علیfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-26T15:39:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-17T15:39:48Z
dc.date.available1402-05-26T15:39:47Zfa_IR
dc.date.available2023-08-17T15:39:48Z
dc.date.issued2022-03-21en_US
dc.date.issued1401-01-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-10en_US
dc.date.submitted1401-11-21fa_IR
dc.identifier.citationزرین کوب, روزبه, رمضان دماوندی, علی. (1401). منبع‌شناسی پرسیکای کتسیاس: در جستجوی منابع ایرانی. تاریخ نگری و تاریخ نگاری, 32(29)doi: 10.22051/hph.2023.42885.1652fa_IR
dc.identifier.issn2008-8841
dc.identifier.issn2538-3507
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/hph.2023.42885.1652
dc.identifier.urihttps://hph.alzahra.ac.ir/article_7151.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1019716
dc.description.abstractموضوع منابع ایرانی مورد استفادۀ کتسیاس، در طول دو سدۀ گذشته همواره مورد مناقشه بوده است. این منابع در دو گروه مکتوب و روایی قابل مطالعه هستند. از این رو، در این مقاله، موضوع استفادۀ احتمالی کتسیاس از منابع ایرانی ذیل چهار عنوان مورد واکاوی قرار گرفته است. ابتدا منابع ایرانی کتسیاس را بررسی کرده‌ایم. سپس از اهمیت نقش بلخ و بلخیان و سکاها در روایت کتسیاس سخن رفته است. در گام سوم نیز، به اهمیت و نقش سرزمین ماد پرداخته‌ایم. در چهارمین گام، سه نام اُکسوآرتس، اسپیتاماس و داماسپیا از میان نام‌های اشخاص با ریشۀ زردشتی، که از طریق روایات منقول از کتسیاس – مانند فُتیوس و دیودُر- به دست ما رسیده، برگزیده و مطالعه شده‌اند. همچنین شاهد یا شواهد تاریخی موجود دربارۀ و یا مرتبط با آن نام‌های اشخاص، در اسناد تاریخی جست‌وجو شده است. این نام‌ها توسط بسیاری از متون کلاسیک، سنت دینی زردشتی و نیز اسناد رسمی دستگاه اداری هخامنشیان تایید می‌شوند. همچنین به روابط میان این نام‌های اشخاص با سرزمین‌های مذکور، یعنی بلخ و ماد، اشاره شده است. نتیجۀ پژوهش حاضر، در نهایت، فرضیۀ احتمال استفادۀ کتسیاس از منابع ایرانی را تقویت می‌کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofتاریخ نگری و تاریخ نگاریfa_IR
dc.relation.ispartofHistorical Perspective&Historiographyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/hph.2023.42885.1652
dc.subjectمنابع ایرانی "fa_IR
dc.subject" پرسیکای کتسیاس "fa_IR
dc.subject" بلخ "fa_IR
dc.subject" ماد "fa_IR
dc.subject" سکاهاfa_IR
dc.subjectتاریخ نگاریfa_IR
dc.titleمنبع‌شناسی پرسیکای کتسیاس: در جستجوی منابع ایرانیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه تاریخ ، دانشگده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری ، گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume32
dc.citation.issue29
nlai.contributor.orcid0000-0002-9269-9546


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد