نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسینی, سید توفیقfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-26T15:35:25Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-17T15:35:26Z
dc.date.available1402-05-26T15:35:25Zfa_IR
dc.date.available2023-08-17T15:35:26Z
dc.date.issued2022-03-21en_US
dc.date.issued1401-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-11-26en_US
dc.date.submitted1401-09-05fa_IR
dc.identifier.citationحسینی, سید توفیق. (1401). میراث پیشافلسفی یونان باستان و تاثیر آن در فرجام نگری زرتشتی. تاریخ نگری و تاریخ نگاری, 32(29)doi: 10.22051/hph.2023.42183.1639fa_IR
dc.identifier.issn2008-8841
dc.identifier.issn2538-3507
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/hph.2023.42183.1639
dc.identifier.urihttps://hph.alzahra.ac.ir/article_6823.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1019714
dc.description.abstractکهن‌ترین مکاشفات آخرت‌شناسانه دین زرتشت را می‌توان در سروده‌های خود زرتشت یعنی در گاهان بازیافت،که در آن تصویری از آینده با دورنمایی روشن از پیروزی راستی بر دروغ به شرح آمده است. تأکید اصلی زرتشت در این پیروزی بر ابزار اختیار بشر است. پس از متون گاهانی اوستا و نیز بخش‌های کوتاهی از اوستای نو، مستقل‌ترین روایات از مکاشفات آخرت‌شناسانه این دین را می‌توان در متون پهلوی بازیافت. نکته قابل توجه آنکه، مکاشفات روایت‌شده در این متون در تصویری کاملاً متضاد با اندیشه‌های زرتشت، آینده‌ای تاریک و رو به تباهی از سرانجام بشر ارائه می‌دهند که در بخشی از آن متون این تباهی با بن‌مایه نمادینی از فلزات به تصویر درآمده است. این دوگانگی در توصیف سرانجام در سنت دین زرتشتی بی‌تردید نشان از تحول در سرشت فکری و ساختار اندیشه فلسفه تاریخ دین زرتشتی دارد که تحت تاثیر دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی دنیای مزدیسنان و مواجه دین زرتشتی با اندیشه‌های دیگر رخداده است. بر این مبنا، مسئله اصلی این پژوهش واکاوی در چگونگی تحول در اندیشه‌های مکاشفه‌گرایانه دین زرتشت و به ویژه خاستگاه بن‌مایه تقسیم اعصار با بن‌مایه فلزات در متون متاخر دین زرتشتی است. این پژوهش ضمن بررسی و تامل در متون و منابع دین زرتشتی و آثار یونانی و رومی به این نتیجه دست می‌یابد که با دگرگونی‌های سیاسی و فروپاشی حکومت هخامنشیان و تسلط حکومت مقدونی بر سرزمین مزدیسنان، آثار مکاشفه‌گرایانه دین زرتشتی برای تبیین و توجیه موقعیت پیش‌آمده، تکوین و تطور یافتند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofتاریخ نگری و تاریخ نگاریfa_IR
dc.relation.ispartofHistorical Perspective&Historiographyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/hph.2023.42183.1639
dc.subjectآخرت شناسیfa_IR
dc.subjectمکاشفات آخرت شناسانهfa_IR
dc.subjectبن مایه اعصار تقسیم اعصار هسیودیfa_IR
dc.subjectفرجام باوری زرتشتیfa_IR
dc.subjectتاریخ نگاری ایرانیfa_IR
dc.titleمیراث پیشافلسفی یونان باستان و تاثیر آن در فرجام نگری زرتشتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume32
dc.citation.issue29
nlai.contributor.orcid0000-0002-3465-0402


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد