نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسنی فر, عبدالرحمنfa_IR
dc.contributor.authorملایی توانی, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorنجار, سعیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-26T15:33:14Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-17T15:33:14Z
dc.date.available1402-05-26T15:33:14Zfa_IR
dc.date.available2023-08-17T15:33:14Z
dc.date.issued2022-03-21en_US
dc.date.issued1401-01-01fa_IR
dc.date.submitted2021-07-06en_US
dc.date.submitted1400-04-15fa_IR
dc.identifier.citationحسنی فر, عبدالرحمن, ملایی توانی, علیرضا, نجار, سعید. (1401). بازنمایی خشونت نظامیان عراقی در خاطره‌نگاشته‌های اسرای ایرانی جنگ/دفاع مقدس. تاریخ نگری و تاریخ نگاری, 32(29)doi: 10.22051/hph.2021.36731.1542fa_IR
dc.identifier.issn2008-8841
dc.identifier.issn2538-3507
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.36731.1542
dc.identifier.urihttps://hph.alzahra.ac.ir/article_6259.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1019713
dc.description.abstractناکامی‌های عراق در جبهه‌های جنگ بر علیه ایران از سویی، و طبیعت خشونت‌طلب حکومت بعثی عراق از سویی دیگر باعث گردید که حکومت این کشور به یک گروه از قربانیان جنگ؛ یعنی اسرای جنگی بیشترین خشونت را جهت اعمال قدرت خود، اعمال نماید. اسرای ایرانی، در بازداشتگاه‌های اعلام‌شده، مخفی یا زندان‌های مخوف عراق، هدف انواع رفتار غیر‌انسانی و انتقام‌جویی رژیم حاکم در عراق قرار داشتند. انجام هدفمند این سبک رفتاری را که در زیر مجموعه خشونت سیاسی می‌توان قرار داد، همچنین می‌توان یک امر اجتماعی دانست که محصول محیط می‌باشد و در انواع خشونت فیزیکی، روحی، فردی و ساختاری قابل تقسیم‌بندی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا به چگونگی بازنمایی انواع خشونت در خاطره نگاشته‌های اسرای ایرانی جنگ بپردازد. گستردگی اعمال خشونت فیزیکی در صورت انواع شکنجه‌های جسمی، اعمال محدودیت‌های دارویی برای اسرای بیمار و عدم توجه به بهداشت اردوگاه‌ها و همچنین ایجاد محدویت در انجام مناسک مذهبی و سعی در آلوده نمودن اسراء به مسائل مبتذل به‌عنوان نمود عینی شکنجه‌های روحی از مسائلی است که در این خاطرات به فراوانی به آن‌ها اشاره شده است و می‌توان به آن‌ها به‌عنوان بخشی از داده‌های پژوهش اشاره نمود. داده‌هایی که همچنان نشانگر عدم تفاوت فاحش در روایت حوادث با تمام تفاوت-های طبقاتی، قومی و اجتماعی خاطره‌نگاران است و به نوعی می‌توان با عنوان یکسانی روایت از آن ‌ها نام برد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofتاریخ نگری و تاریخ نگاریfa_IR
dc.relation.ispartofHistorical Perspective&Historiographyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/hph.2021.36731.1542
dc.subjectدفاع مقدسfa_IR
dc.subjectخود‌نگاشتfa_IR
dc.subjectاسراءfa_IR
dc.subjectخشونتfa_IR
dc.subjectخشونت سیاسیfa_IR
dc.titleبازنمایی خشونت نظامیان عراقی در خاطره‌نگاشته‌های اسرای ایرانی جنگ/دفاع مقدسfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد پژوهشی، تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume32
dc.citation.issue29


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد