نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآبادیان, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-26T15:28:52Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-17T15:28:52Z
dc.date.available1402-05-26T15:28:52Zfa_IR
dc.date.available2023-08-17T15:28:52Z
dc.date.issued2022-03-21en_US
dc.date.issued1401-01-01fa_IR
dc.date.submitted2023-05-02en_US
dc.date.submitted1402-02-12fa_IR
dc.identifier.citationآبادیان, حسین. (1401). سیف آزاد و تاریخ‌نگری نژادی مبتنی بر آریایی‌گرایی. تاریخ نگری و تاریخ نگاری, 32(29)doi: 10.22051/hph.2023.43625.1666fa_IR
dc.identifier.issn2008-8841
dc.identifier.issn2538-3507
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/hph.2023.43625.1666
dc.identifier.urihttps://hph.alzahra.ac.ir/article_7247.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1019711
dc.description.abstractمقاله حاضر مبادی و نتایج تاریخ‌نگری ایران مبتنی بر نظریه برتری نژادی برخاسته از ایدئولوژی آریایی گرایی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و انگیزه‌های شکل‌گیری این اندیشه و پیامدهای آن را به بحث می‌گذارد. در این پژوهش نشان داده می‌شود که این نظریه هیچ مصداقی در تاریخ باستانی و دوران ایران بعد از اسلام نداشت، بنابراین برخورد نژادی با پیروان مذاهب و قومیت‌های دیگر هرگز عمومیت پیدا نکرد. فرضیه مقاله این است که عبدالرحمن سیف آزاد برای انگیزه‌های شخصی و بهره‌گیری از امتیازات اقتصادی به ویژه در آلمان بود که نظریه آریایی‌گرایی را مورد توجه قرار می‌داد، به همین دلیل او قادر نبود برای دیدگاه خود بنیادی فکری بیابد و نظر به اینکه ایدئولوژی موردنظر وی بی‌ریشه بود، هیچ اقبالی در جامعه فرهنگی و روشنفکری ایران پیدا نکرد. روش تحقیق این مقاله توصیفی است و سپس بر اساس توصیف‌های به عمل آمده، تحلیلی مشخص از ماهیت جنبش آریایی‌گری ارائه شده است. منابع اصلی مقاله برخی مطالب نشریه نامه ایران باستان و همچنین دیدگاههای معارض با اندیشه آریایی‌گرایی است و برای فهم بهتر موضوع به برخی منابع فرعی هم ارجاع داده شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofتاریخ نگری و تاریخ نگاریfa_IR
dc.relation.ispartofHistorical Perspective&Historiographyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/hph.2023.43625.1666
dc.subject«تاریخ‌نگری»fa_IR
dc.subject«آریایی‌گرایی»fa_IR
dc.subject«نظریه نژادی»fa_IR
dc.subject«سیف آزاد»fa_IR
dc.subject«آلمان نازی»fa_IR
dc.subjectتاریخ نگریfa_IR
dc.titleسیف آزاد و تاریخ‌نگری نژادی مبتنی بر آریایی‌گراییfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایرانfa_IR
dc.citation.volume32
dc.citation.issue29


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد