دوره 32, شماره 29

 

ارسال های اخیر

 • واکاوی چگونگی بازتاب جنگ بدر در متون مستشرقان انگلیسی زبان دوره ویکتوریایی 

  یاری, یاسمن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  این پژوهش سعی دارد به بررسی چگونگی بازتاب مهم‌ترین جنگ در عصر پیامبر یعنی جنگ بدر در متون انگلسیی زبان قرن نوزدهم و اواخر قرن بیستم، بپردازد. این غزوه از غزواتی است که بیشترین داده‌ها را در متون تاریخی قرون اولیه به خود ...

 • بررسی چگونگی حاشیه‌رانی انگاره‌های تصوف در کتاب الامالی شیخ صدوق 

  نجفیان رضوی, لیلا؛ نویدفر, محمد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  برخی از ابعاد سفر مهم شیخ صدوق به نیشابور در سال 367 هجری، که به اقامت او در این شهر و برگزاری مجالس املاء حدیث به مدت بیش از یک سال انجامید، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌است. سفری که با نفوذ رو به رشد متصوفه در این ...

 • آسیب شناسی پیشینه پژوهش در مطالعات تاریخی (مطالعه موردی: پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تاریخ) 

  محمدی نوسودی, صهیب؛ ایمان پور, محمد تقی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  هر کار پژوهشی بر پژوهش ها و آثار پیش از خود متکی است و اساسا هدف از انجام کارهای پژوهشی ، تکمیل و پر کردن نقاط کور کارهای پیشین است. لذا شناخت و آگاهی از آثار و کارهای پژوهشی پیشینیان در رابطه با موضوع و مسئله مورد پژوهش، ...

 • امتناع منابع و مسئلۀ ابداع: مطالعه موردی در باب نحوۀ بازسازی حیات گروه های فرودست در تاریخ فرهنگی جدید 

  عبدالهی, محمدجواد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  فرهنگ گروه های فرودست تا حد زیادی شفاهی است و این امر موجب می شود تا کمبود اسناد بی واسطه دربارۀ رفتار و نگرش‌های افراد فرودست در گذشته، به مهم‌ترین مانع بر سر راه پژوهش در باب این افراد تبدیل شود. تلاش مورخان فرهنگی جدید ...

 • تاریخ میان‌رشته‌ای و جایگاه آن در پژوهش‌های تاریخی 

  عباسی, سمیه؛ ملکشاهی, هاشم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  حامیان «تاریخ میان‌رشته‌ای» با طرح این دیدگاه که رویکردهای اکتشافی‌ـ‌توصیفی، به عنوان روش اصلی درپژوهش‌های تاریخی دیگرپاسخگوی یک پرسش، حل یک مساله و یا پرتوافکنی بر حل یک موضوع پیچیدۀ جوامع انسانی درچهارچوب روش معرفتی خود ...

 • رویکرد و روایت مورخان دوره نادر در قبال سلسله صفویه 

  سالاری شادی, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  مورخان رسمی اغلب بخشی از حاکمیت ونوشته های آنها منعکس کننده دیدگاه‌ها و سیاست‌های نظام حاکم‌اند و معمولاً می‌کوشند تا روایتی مطابق با ملاحظات ‌و نگرش‌های حکومت ارائه نمایند. اما دربارۀ مورخان رسمی دورۀ افشاریه به دلیل ...

 • منبع‌شناسی پرسیکای کتسیاس: در جستجوی منابع ایرانی 

  زرین کوب, روزبه؛ رمضان دماوندی, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  موضوع منابع ایرانی مورد استفادۀ کتسیاس، در طول دو سدۀ گذشته همواره مورد مناقشه بوده است. این منابع در دو گروه مکتوب و روایی قابل مطالعه هستند. از این رو، در این مقاله، موضوع استفادۀ احتمالی کتسیاس از منابع ایرانی ذیل چهار ...

 • درآمدی بر دوره‌بندی موضوعی و بوم‌محور از تاریخ ایران 

  حضرتی, حسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  مسئلۀ اصلی جستار حاضر این است که فارغ از دوره‌بندی‌های اروپامحور، آیا می‌توان یک دوره‌بندی بوم‌محور از تاریخ ایران ارائه کرد. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، ضمن ردّ دوره‌بندی‌های اروپامحور، می‌کوشد الگوی پیشنهادی خود را ...

 • میراث پیشافلسفی یونان باستان و تاثیر آن در فرجام نگری زرتشتی 

  حسینی, سید توفیق (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  کهن‌ترین مکاشفات آخرت‌شناسانه دین زرتشت را می‌توان در سروده‌های خود زرتشت یعنی در گاهان بازیافت،که در آن تصویری از آینده با دورنمایی روشن از پیروزی راستی بر دروغ به شرح آمده است. تأکید اصلی زرتشت در این پیروزی بر ابزار ...

 • بازنمایی خشونت نظامیان عراقی در خاطره‌نگاشته‌های اسرای ایرانی جنگ/دفاع مقدس 

  حسنی فر, عبدالرحمن؛ ملایی توانی, علیرضا؛ نجار, سعید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  ناکامی‌های عراق در جبهه‌های جنگ بر علیه ایران از سویی، و طبیعت خشونت‌طلب حکومت بعثی عراق از سویی دیگر باعث گردید که حکومت این کشور به یک گروه از قربانیان جنگ؛ یعنی اسرای جنگی بیشترین خشونت را جهت اعمال قدرت خود، اعمال ...

 • رابطه تاریخ نگاری با قدرت در گفتمان اسماعیلی: مطالعۀ موردی دولت فاطمیان 

  بابایی سیاب, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  تاریخ‌نگاری اسماعیلیان به دلیل ابتناء بر فلسفه‌ی نظری خاص خود؛در برخی جنبه‌های نگرشی مانند عامل محرک تاریخ،الگوی حرکت تاریخی و اندیشه‌ی پیشرفت در تاریخ،با جریان مسلط تاریخ‌نگاری سنتی دارای تفاوت‌هایی بنیادین است. این مسأله ...

 • سیف آزاد و تاریخ‌نگری نژادی مبتنی بر آریایی‌گرایی 

  آبادیان, حسین (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2022-03-21)
  مقاله حاضر مبادی و نتایج تاریخ‌نگری ایران مبتنی بر نظریه برتری نژادی برخاسته از ایدئولوژی آریایی گرایی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و انگیزه‌های شکل‌گیری این اندیشه و پیامدهای آن را به بحث می‌گذارد. در این پژوهش نشان ...