نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorملائی توانی, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-24T09:06:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-15T09:06:48Z
dc.date.available1402-05-24T09:06:47Zfa_IR
dc.date.available2023-08-15T09:06:48Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-11-06en_US
dc.date.submitted1401-08-15fa_IR
dc.identifier.citationملائی توانی, علیرضا. (1402). آیا تشکیل حکومت صفویه مبداء تاریخ جدید یا معاصر ایران است؟. تاریخ ایران, 16(1), 207-227. doi: 10.52547/irhj.16.1.207fa_IR
dc.identifier.issn2008-7357
dc.identifier.issn2588-6916
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.52547/irhj.16.1.207
dc.identifier.urihttps://irhj.sbu.ac.ir/article_103250.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1018116
dc.description.abstractصفویان با ایجاد حکومتی متمرکز قلمرو تاریخی ایران را احیا نمودند و به تشیع رسمیت دادند. برخی مدعی­اند صفویان دولت ملی ایجاد کردند و به ایرانیان وحدت و هویت ملی تازه­ای دادند. دو دهه پس از انقلاب اسلامی این ایده رواج یافت که تأسیس حکومت صفویه مبدأ تاریخ معاصر/ جدید ایران است. با توجه به اهمیت این ادعا و پیامدهای آن، مقالۀ حاضر به ارزیابی این مسئله می­پردازد که آیا واقعاً برآمدن صفویان مبدأ تاریخ معاصر ایران است و آیا می­توان از دولت ملی و شکل­گیری هویت واحد ملی در دورۀ صفویه سخن گفت؟ نگارنده مهم­ترین ایده­های مطرح­شده در این باره را در قالب سه گفتمان شرق­شناسانه، ایران­گرایانه و شیعه­گرایانه دسته­بندی و بررسی می­کند. نتایج پژوهش نشان می­دهد تشکیل حکومت صفویه سرآغاز یک دورۀ تاریخی تازه در چارچوب دوران میانۀ ایران و در استمرار آن است نه مبدأ تاریخ جدید یا معاصر ایران. با حکمرانی صفویان نه تمدن نوینی تأسیس شد که ایران را وارد دورۀ تجدد کند و نه ایران در تمدن جدید اروپایی سهیم شد تا از امکانات و فرصت­های آن بهره­مند شود و نه تعریف تازه­ای از موقعیت ایران در نسبت با مدرنیته به دست آمد. در نتیجه، صفویان دورۀ پیشامدرن ایران را تنها با تغییر مذهب و تغییر رابطۀ دین و دولت ادامه دادند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.relation.ispartofتاریخ ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.52547/irhj.16.1.207
dc.subjectحکومت صفویهfa_IR
dc.subjectتاریخ معاصرfa_IR
dc.subjectتشیعfa_IR
dc.subjectحکومت ملیfa_IR
dc.subjectقلمرو ایرانfa_IR
dc.subjectبین رشته ایfa_IR
dc.subjectصفویهfa_IR
dc.subjectنظریfa_IR
dc.titleآیا تشکیل حکومت صفویه مبداء تاریخ جدید یا معاصر ایران است؟fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد پژوهشکدۀ تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.fa_IR
dc.citation.volume16
dc.citation.issue1
dc.citation.spage207
dc.citation.epage227


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد