نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنایفی, صدیقهfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-24T08:51:27Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-15T08:51:29Z
dc.date.available1402-05-24T08:51:27Zfa_IR
dc.date.available2023-08-15T08:51:29Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-09-27en_US
dc.date.submitted1401-07-05fa_IR
dc.identifier.citationنایفی, صدیقه. (1402). جایگاه حرفۀ "طراحی لباس" از نظر رستۀ شغلی و نحوۀ شکل‌گیری در تاریخ اجتماعی ایران دوره اسلامی. تاریخ ایران, 16(1), 35-55. doi: 10.52547/irhj.16.1.35fa_IR
dc.identifier.issn2008-7357
dc.identifier.issn2588-6916
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.52547/irhj.16.1.35
dc.identifier.urihttps://irhj.sbu.ac.ir/article_103187.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1018109
dc.description.abstractتأمل در مفهوم طراحی لباس بیانگر ارتباط نزدیک آن با مقولۀ مد و تمایز این حرفه از خیاطی است. گرچه اسناد گسترده و معتبری از تاریخ لباس در ایران وجود دارد، دربارۀ جایگاه حرفۀ طراحی لباس و نحوۀ شکل­گیری آن در تاریخ اجتماعی ایران تحقیقات و اطلاعات دقیقی در دست نیست. پژوهش پیش رو با محوریت مسئلۀ چیستی جایگاه و رستۀ شغلی طراحی لباس و چگونگی شکل­گیری آن در میان سایر حرف و مشاغل در تاریخ اجتماعی ایران قصد دارد وضعیت مبهم پیشینۀ آن را روشن سازد. پاسخ به پرسش­های پژوهش با جست­وجو در منابع تاریخی به ­روش توصیفی ـ تحلیلی همراه با گردآوری داده­ها به ­شیوۀ اسنادی انجام شده ­است. یافته­ها فرضیۀ وجود نشانه­هایی جدی از مراحل فرایند طراحی لباس را در میان فعالیت­های خیاطان ایرانی و نیز سایر افراد و مشاغل مرتبط با این حرفه نظیر ناظران صنفی، نقاشان و درباریان رد می­کنند. از بررسی اسناد تاریخی معلوم می­شود ارتباط با غرب در دورۀ دوم قاجار و تغییر سلیقۀ دربار، حضور خیاطان اروپایی و تأسیس مدارس غربی در شکل­گیری و ترویج این مهارت به­عنوان حرفه­ای جدید در ایران مؤثر بوده است. همچنین یافته­ها حاکی از تبحر ایرانیان در حرفۀ خیاطی است و از سوی دیگر بیانگر بی­علاقگی ایشان به عنصر اصلی سازندۀ طراحی لباس، یعنی مد و تغییرات مکرر در طرح لباس­ها، در پیش از دورۀ دوم قاجار است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.relation.ispartofتاریخ ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.52547/irhj.16.1.35
dc.subjectتاریخ اجتماعی ایرانfa_IR
dc.subjectطراحی لباسfa_IR
dc.subjectخیاطیfa_IR
dc.subjectمشاغلfa_IR
dc.subjectاصنافfa_IR
dc.subjectبین رشته ایfa_IR
dc.titleجایگاه حرفۀ "طراحی لباس" از نظر رستۀ شغلی و نحوۀ شکل‌گیری در تاریخ اجتماعی ایران دوره اسلامیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه هنر، دانشکدۀ‌ هنر و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.fa_IR
dc.citation.volume16
dc.citation.issue1
dc.citation.spage35
dc.citation.epage55
nlai.contributor.orcid0000-0003-2337-7671


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد