نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبرهانی, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorشجاع رضوی, سید رضاfa_IR
dc.contributor.authorعرفان‌منش, محمدfa_IR
dc.contributor.authorکرمانی, فریدfa_IR
dc.contributor.authorبرکت, سید مسعودfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-23T19:13:09Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-14T19:13:11Z
dc.date.available1402-05-23T19:13:09Zfa_IR
dc.date.available2023-08-14T19:13:11Z
dc.date.issued2023-05-01en_US
dc.date.issued1402-02-11fa_IR
dc.identifier.citationبرهانی, محمدرضا, شجاع رضوی, سید رضا, عرفان‌منش, محمد, کرمانی, فرید, برکت, سید مسعود. (1402). بررسی ریزساختار انجمادی سوپرآلیاژ IN625 لایه‌نشانی شده روی IN713LC توسط فرایند رسوب‌نشانی مستقیم لیزری. علوم و فناوری جوشکاری ایران, 9(1), 137-149.fa_IR
dc.identifier.issn2476-583X
dc.identifier.issn2676-6787
dc.identifier.urihttp://jwsti.iut.ac.ir/article-1-433-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1017724
dc.description.abstractسوپرآلیاژ اینکونل ۷۱۳LC یکی از آلیاژهای پرکاربرد دمای بالا است و به‌دلیل میزان بالای فاز گاماپرایم ناشی از غلطت Ti و Al بیشتر از یک مقدار بحرانی، این آلیاژ ازجمله آلیاژهای جوش ناپذیر محسوب می‌شود. یکی از روش‌های اساسی تعمیرات این سری از سوپرآلیاژها روش‌های روکش‌کاری لیزری می‌باشد؛ در این پژوهش زیرلایه IN713LC  با پودر اینکونل 625  توسط سیستم رسوب‌نشانی مستقیم لیزری بازسازی شد. جهت مشخصه‌یابی آزمون‌های میکروسکپی نوری و الکترونی، تخلخل‌سنجی، و پراش پرتوایکس انجام‌شد؛ نتایج نشان داد در سرعت‌های بالای روکش‌کاری لیزری میزان R (نرخ رشد نوک دندریت) افزایش می‌یابد، در نتیجه نسبت G/R (مادون انجماد ترکیبی) کاهش می‌یابد و ساختار به سمت دندریتی هم‌محور میل می‌کند. به همین دلیل با افزایش سرعت روبش‌لیزر از 4 به 6 میلی‌متر بر ثانیه، ساختار دندریتی هم‌محور افزایش می‌یابد. نتایج سختی سنجی حاکی از کاهش سختی تا منطقه فصل مشترک از 430 به 370 ویکرز و نوسانات در حدود 50 ویکرز می‌باشد. به‌دلیل سرعت انجماد بالا، میانگین فاصله بین بازوهای ثانویه 8/0 در پایین، 01/1 در میانه و 75/1میکرومتر در بالای نمونه به‌دست آمد. به‌دلیل سرعت بالای سردشدن تنها کاربیدها و فاز لاوه تشکیل شده است. همچنین نتایج تخلخل سنجی روکش نشان‌دهنده تخلخل حداکثر 1/0 درصد است.fa_IR
dc.format.extent5046
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم و فناوری جوشکاری ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIRANIAN JOURNAL OF Science and Technology of Weldingen_US
dc.subjectجوش‌پذیریfa_IR
dc.subjectبازسازیfa_IR
dc.subjectاینکونل LC ۷۱۳fa_IR
dc.subjectاینکونل 625fa_IR
dc.subjectرسوب‌نشانی مستقیم لیزریfa_IR
dc.subjectتخصصيfa_IR
dc.titleبررسی ریزساختار انجمادی سوپرآلیاژ IN625 لایه‌نشانی شده روی IN713LC توسط فرایند رسوب‌نشانی مستقیم لیزریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت.fa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue1
dc.citation.spage137
dc.citation.epage149


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد