نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorماچانلو, معصومهfa_IR
dc.contributor.authorحاجی بگلو, علیfa_IR
dc.contributor.authorحاجی مرادلو, عبدالمجیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-23T15:03:24Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-14T15:03:24Z
dc.date.available1402-05-23T15:03:24Zfa_IR
dc.date.available2023-08-14T15:03:24Z
dc.date.issued2022-12-22en_US
dc.date.issued1401-10-01fa_IR
dc.date.submitted2022-09-11en_US
dc.date.submitted1401-06-20fa_IR
dc.identifier.citationماچانلو, معصومه, حاجی بگلو, علی, حاجی مرادلو, عبدالمجید. (1401). اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بازماندگی و کیفیت آب بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). تغذیه آبزیان, 8(4), 55-64. doi: 10.22124/janb.2023.24125.1196fa_IR
dc.identifier.issn2383-4412
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24125.1196
dc.identifier.urihttps://janb.guilan.ac.ir/article_6795.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1017602
dc.description.abstractپروبیوتیک­ها به عنوان جایگزینی برای مواد شیمیایی و آنتی­بیوتیک­ها ثابت کرده­اند که در ارتقای آبزی­پروری موفق مؤثر بوده­اند، زیرا دارای توان بالقوه بهبود کیفیت آب و افزایش کیفیت ذخایر تولیدی هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بازماندگی و کیفیت آب تخم چشم­زده تا بچه­ماهی قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. این بررسی در سه بخش 1: تخم­چشم­زده، 2: آلوین و 3: بچه ماهی با غلظت­های­ 106 × 1 و 107 × 1  CFU/mL (یاخته باکتری در میلی­لیتر آب پرورش) انجام شد. گروه شاهد باکتری دریافت نکرد. غلظت­های مذکور از باکتری، در بخش 1 در روزهای 1، 3 و 5؛ در بخش 2 به صورت دو روز در میان و در بخش 3 از روز 1 تا 20 یک روز در میان و از روز 20 تا 60 هر 4 روز یک بار به آب افزوده شد. نتایج نشان داد که افزودن مستقیم L. rhamnosus به آب پرورشی O. mykiss باعث بهبود فراسنجه­های کیفی آب (اکسیژن، pH، آمونیاک و آمونیوم) شد (05/0>p). همچنین، نتایج بخش دوم نشان داد که بیشترین درصد بازماندگی را گروه تخم چشم­زده (روز 1 تا 20) داشتند. بیشترین بازماندگی در بخش سوم در تیمارهای دریافت­کننده باکتری در گروه تخم چشم­زده (روز 1 تا 60) و آلوین (روز 8 تا 60) مشاهده شد. در مجموع، استفاده از باکتری در گروه تخم­های چشم­زده (CFU/mL  107) که از روز اول باکتری دریافت کرده بودند، نتیجه مطلوب‌تری را نشان داد. در نهایت افزودن مستقیم پروبیوتیک به آب پرورشی شیوه­ای اثرگذاربوده و موجب افزایش بازماندگی و بهبود فراسنجه­های کیفی آب قزل­آلای رنگین­کمان می­شود.fa_IR
dc.format.extent503
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتغذیه آبزیانfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Aquatic Animals Nutritionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/janb.2023.24125.1196
dc.subjectLactobacillus rhamnosusfa_IR
dc.subjectOncorhynchus mykissfa_IR
dc.subjectبازماندگیfa_IR
dc.subjectکیفیت آبfa_IR
dc.subjectتغذیه آبزیانfa_IR
dc.titleاثر آب حاوی Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 بر بازماندگی و کیفیت آب بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پروش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پروش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه تکثیر و پروش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue4
dc.citation.spage55
dc.citation.epage64
nlai.contributor.orcid0000-0001-8454-7932
nlai.contributor.orcid0000-0001-8657-2007


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد