نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنهال, ارشمیدfa_IR
dc.contributor.authorروحی, امینfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-23T14:58:59Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-14T14:58:59Z
dc.date.available1402-05-23T14:58:59Zfa_IR
dc.date.available2023-08-14T14:58:59Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2022-10-15en_US
dc.date.submitted1401-07-23fa_IR
dc.identifier.citationنهال, ارشمید, روحی, امین. (1402). تاثیر شرایط اولیه نمونه بر روی ویژگی‌های نوری شیشه های تبادل یون شده با یون Cu. فصلنامه فیزیک کاربردی ایران, 13(3), 163-188. doi: 10.22051/ijap.2023.41989.1301fa_IR
dc.identifier.issn2345-4911
dc.identifier.issn2645-4211
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/ijap.2023.41989.1301
dc.identifier.urihttps://jap.alzahra.ac.ir/article_7080.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1017599
dc.description.abstractدر این مقاله نتایج مطالعه ویژگی­های نوری و طیفی شیشه­های تبادل یون شده با یون مِس ارائه و تحلیل شده­اند . شیشه­های سودا-لایم به روش تبادل یون با یون­های Cu آلاییده شدند. نشان داده شد که شرایط اولیه نمونه­ها چون دمای بستر شیشه­ایی پیش از شروع فرآیند تبادل یون و همچنین ترکیب شیمیایی اولیه  بستر شیشه­ای نقش بسیار مهمی در تغییر ویژگی­‌ها و مشخصه‌­های نوری شیشه­ای تبادل یون شده دارند. بر اساس شرایط متفاوت اولیه دو نوع نمونه­ی تبادل یون شده سبز رنگ و قرمز رنگ با مشخصه­های طیفی، ضریب شکست، و طیف فوتولومینسانس متمایز بدست آمدند. نمونه­هایی که ابتدا گرم شده و سپس در نمک مذاب تبادل یون قرار می­گرفتند پس از اتمام فرآیند تبادل یون، قرمز رنگ می­شدند. درحالی که، نمونه­هایی که ابتدا سرد بودند (دمای اتاق) و سپس در نمک مذاب قرار می­گرفتند سبز رنگ می شدند. دلایل این تفاوت ویژگی­های نوری در این مقاله شرح داده شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه فیزیک کاربردی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Applied Physicsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/ijap.2023.41989.1301
dc.subjectشیشه‌های تبادل یون شدهfa_IR
dc.subjectپلازمون‌های سطحیfa_IR
dc.subjectنانو ذرات مسfa_IR
dc.subjectضریب شکستfa_IR
dc.subjectنانوذراتfa_IR
dc.titleتاثیر شرایط اولیه نمونه بر روی ویژگی‌های نوری شیشه های تبادل یون شده با یون Cufa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، آزمایشگاه پژوهشی مواد فوتونیکی، دانشکده فیزیک، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد، آزمایشگاه پژوهشی مواد فوتونیکی، دانشکده فیزیک، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume13
dc.citation.issue3
dc.citation.spage163
dc.citation.epage188
nlai.contributor.orcid0000000180624208


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد