نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصالح پور, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorبهاری, علیfa_IR
dc.contributor.authorمیلانی مقدم, حسینfa_IR
dc.contributor.authorمیرنیا, سید نورالدینfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-23T14:48:01Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-14T14:48:05Z
dc.date.available1402-05-23T14:48:01Zfa_IR
dc.date.available2023-08-14T14:48:05Z
dc.date.issued2023-09-23en_US
dc.date.issued1402-07-01fa_IR
dc.date.submitted2022-12-22en_US
dc.date.submitted1401-10-01fa_IR
dc.identifier.citationصالح پور, سعید, بهاری, علی, میلانی مقدم, حسین, میرنیا, سید نورالدین. (1402). تأثیر زمان‌بندی ریختن ضد حلال کلروبنزن در فرآیند پوشش‌دهی چرخشی در ساخت پروسکایت بر بازده سلول خورشیدی پروسکایت. فصلنامه فیزیک کاربردی ایران, 13(3), 65-74. doi: 10.22051/ijap.2023.42360.1307fa_IR
dc.identifier.issn2345-4911
dc.identifier.issn2645-4211
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/ijap.2023.42360.1307
dc.identifier.urihttps://jap.alzahra.ac.ir/article_7001.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1017594
dc.description.abstractدر سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در بکارگیری مواد پروسکایتی در سلول‌های خورشیدی انجام شده است. فرآیند ریختن کلروبنزن بر بلورینگی پروسکایت و در نتیجه بازدهی سلول خورشیدی بدست آمده تأثیرگذار است. هدف ما در این مطالعه، یافت بهترین فاصله‌ی زمانی برای ریختن کلروبنزن پس از شروع پوشش‌دهی چرخشی برای بدست آوردن پروسکایت با بیشترین بلورینگی بود. پس از ریختن پیش‌ماده‌ی پروسکایت بر روی زیرلایه و شروع چرخش، فواصل زمانی 4، 6، 8، 9 و 12 ثانیه برای ریختن کلروبنزن مورد آزمایش قرار گرفت. سپس نمونه حرارت داده شد تا لایه‌ی پروسکایت تشکیل شود، در برخی موارد لایه کدر بود که نشان دهنده‌ی پروسکایت معیوب با بلورینگی ناقص است. سپس لایه‌های دیگر، از جمله اسپایرواُمتاد و اتصالات فلزی لایه‌نشانی شد. بررسی نمودارها و مطالعات نشان می­دهد که در فاصله زمانی 8 ثانیه برای ریختن کلروبنزن، بیشترین بازده (71/16 درصد) برای سلول خورشیدی بدست می‌آید.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه فیزیک کاربردی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Applied Physicsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/ijap.2023.42360.1307
dc.subjectپروسکایتfa_IR
dc.subjectسلول خورشیدیfa_IR
dc.subjectبهره‌وریfa_IR
dc.subjectکلروبنزنfa_IR
dc.subjectبلورینگیfa_IR
dc.subjectنانوذراتfa_IR
dc.titleتأثیر زمان‌بندی ریختن ضد حلال کلروبنزن در فرآیند پوشش‌دهی چرخشی در ساخت پروسکایت بر بازده سلول خورشیدی پروسکایتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترا، گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه مازندران، مازنداران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه مازندران، مازنداران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه مازندران، مازنداران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه فیزیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه مازندران، مازنداران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume13
dc.citation.issue3
dc.citation.spage65
dc.citation.epage74
nlai.contributor.orcid0000-0002-4927-3144


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد