نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزینلی, سمیهfa_IR
dc.contributor.authorکریمی ترشیزی, محمد امیرfa_IR
dc.contributor.authorشریعتمداری, فریدfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-23T14:34:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-14T14:34:54Z
dc.date.available1402-05-23T14:34:53Zfa_IR
dc.date.available2023-08-14T14:34:54Z
dc.date.issued2023-06-22en_US
dc.date.issued1402-04-01fa_IR
dc.date.submitted2023-01-12en_US
dc.date.submitted1401-10-22fa_IR
dc.identifier.citationزینلی, سمیه, کریمی ترشیزی, محمد امیر, شریعتمداری, فرید. (1402). تاثیر گاواژ مری باکتریوفاژ پاد-انتروکوکوس بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی ایلئوم و قابلیت هضم ‏مواد مغذی در مرغ‌های تخمگذار. تولیدات دامی, 25(2), 201-213. doi: 10.22059/jap.2023.353765.623725fa_IR
dc.identifier.issn2009-6776
dc.identifier.issn2382-994X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2023.353765.623725
dc.identifier.urihttps://jap.ut.ac.ir/article_92585.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1017587
dc.description.abstractاثر افزودن گاواژ مری باکتریوفاژ و باکتری انتروکوکوس در چینه‌دان و هم‌چنین افزودن جیره­ای آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین، داروی کاهنده چربی آتورواستاتین و پودر نمک­های صفراوی گاوی بر عملکرد تولیدی و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از 240 قطعه مرغ تخمگذار های­لاین به‌مدت هشت هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمار آتورواستاتین کم‌ترین مصرف خوراک، درصد تولید تخم­مرغ و توده تخم­مرغ و بالاترین ضریب تبدیل خوراک را داشت (0/05>P). پرندگان دریافت‌کننده آتورواستاتین، سطح کلسترول، تری­گلیسیرید، پروتئین کل و گلوبولین پایین­­تری در مقایسه با تیمارهای حاوی آنتی­بیوتیک و پودر نمک­های صفراوی  داشتند (0/05>P). کم‌ترین غلظت اوریک‌اسید در پرندگان شاهد و بالاترین درصد هماتوکریت در پرندگان دریافت‌کننده باکتریوفاژ و شاهد مشاهده شد 0/05>P). شمار کل باکتری­های هوازی، باکتری­های اسید لاکتیک، انتروکوکوس و کلی­فرم­ها در پرندگان دریافت‌کننده باکتریوفاژ کم‌تر از پرندگان دریافت‌کننده انتروکوکوس بود (0/05>P). اگرچه، قابلیت هضم پروتئین خام بین تیمارهای باکتریوفاژ و باکتری انتروکوکوس اختلاف معنی­داری نداشت، اما قابلیت هضم چربی خام و ماده خشک در پرندگان دریافت‌کننده باکتریوفاژ بیش‌تر از پرندگان دریافت‌کننده باکتری انتروکوکوس بود (0/05>P). براساس نتایج حاصل، گاواژ مری باکتریوفاژ پاد-انتروکوکوس بدون تأثیر بر عملکرد تولیدی، موجب کاهش جمعیت باکتری انتروکوکوس و بهبود قابلیت هضم ظاهری ماده خشک در مرغ­های تخمگذار می­شود.fa_IR
dc.format.extent531
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهران، پردیس ابوریحانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehran, College of Abureyhanen_US
dc.relation.ispartofتولیدات دامیfa_IR
dc.relation.ispartofAnimal Productionen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jap.2023.353765.623725
dc.subjectباکتریوفاژfa_IR
dc.subject؛ بیوشیمی خون؛ تولید تخم مرغ؛ مهار انتروکوکوس؛ میکروب های رودهfa_IR
dc.titleتاثیر گاواژ مری باکتریوفاژ پاد-انتروکوکوس بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی ایلئوم و قابلیت هضم ‏مواد مغذی در مرغ‌های تخمگذارfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه پرورش و مدیریت طیور- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه پرورش . مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه پرورش و مدیریت طیور- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - ایرانfa_IR
dc.citation.volume25
dc.citation.issue2
dc.citation.spage201
dc.citation.epage213
nlai.contributor.orcid0000-0001-8909-4960
nlai.contributor.orcid0000-0002-8141-4904
nlai.contributor.orcid0000-0003-1639-6030


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد