نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorگرامی راد, فاطمهfa_IR
dc.contributor.authorملانظری, مهنازfa_IR
dc.contributor.authorرحمانی, علیfa_IR
dc.contributor.authorهمایون, سعیدfa_IR
dc.date.accessioned1402-05-22T20:55:38Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-08-13T20:55:39Z
dc.date.available1402-05-22T20:55:38Zfa_IR
dc.date.available2023-08-13T20:55:39Z
dc.date.issued2023-03-21en_US
dc.date.issued1402-01-01fa_IR
dc.date.submitted2022-11-19en_US
dc.date.submitted1401-08-28fa_IR
dc.identifier.citationگرامی راد, فاطمه, ملانظری, مهناز, رحمانی, علی, همایون, سعید. (1402). شناسایی شاخص‌های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‏‌ها. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 30(1), 114-148. doi: 10.22059/acctgrev.2023.351165.1008752fa_IR
dc.identifier.issn2645-8020
dc.identifier.issn2645-8039
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/acctgrev.2023.351165.1008752
dc.identifier.urihttps://acctgrev.ut.ac.ir/article_92816.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1017214
dc.description.abstractهدف: هدف این پژوهش شناخت شاخص‌های گزارش‌های یکپارچه در آموزش عالی است. این گزارش‌ها می‌تواند برای ارتباط مؤثرتر با ذی‌نفعان و شناخت فرصت‌ها و چالش‌های آموزش عالی و بهبود تصمیم‌گیری استفاده شود.روش: در جهت تحلیل محتوای کیفی، ۵۸ گزارش‎ از ۳۴ دانشگاه‎ خارجی و ۱۴ دانشگاه داخلی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. گزارش‌های مذکور دارای بالاترین امتیاز تأثیر در رتبه‌بندی تایمز، جی‌آرآی، وبگاه گزارشگری یکپارچه و وبگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بودند.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از این است که مؤلفه‌های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‌ها، در مجموع به تعداد 130 شاخص است که به 7 دسته طبقه‌بندی شده است: 1. توصیف سازمان و محیط فعالیت آن (34 شاخص)؛ 2. راهبری (7 شاخص)؛ 3. مدل کسب‌وکار (58 شاخص)؛ 4. ریسک‌ها و فرصت‌ها (17 شاخص)؛ 5. استراتژی (8 شاخص)؛ 6. عملکرد (3 شاخص)؛ 7. مبنای تهیه و ارائه گزارش (3 شاخص).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه شاخص‌های گزارش یکپارچه‌ای را معرفی می‌کند که در زمان حاضر، از اقبال مطلوبی برخوردار است. این نوع گزارش از نظر میزان افشای شاخص‌ها و محتوای اطلاعاتی، می‌تواند گزارش‌های مسئولیت اجتماعی، پایداری و سایر گزارش‌ها را با گزارش‌های مالی یکپارچه کند و در نتیجه، فرصت‌های بیشتری برای تقویت پاسخ‌گویی دانشگاه‌های بخش عمومی و بهبود تصمیم‌گیری فراهم آورد.fa_IR
dc.format.extent745
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده مدیریت دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofبررسی‏‌های حسابداری و حسابرسیfa_IR
dc.relation.ispartofAccounting and Auditing Reviewen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/acctgrev.2023.351165.1008752
dc.subjectچارچوب بین‌المللی گزارشگری یکپارچهfa_IR
dc.subjectگزارش یکپارچهfa_IR
dc.subjectتحلیل محتوای کیفیfa_IR
dc.subjectگزارش‌های مالی و غیرمالی دانشگاه‌هاfa_IR
dc.subjectموضوع های مربوط بررسی های حسابداری و حسابرسیfa_IR
dc.titleشناسایی شاخص‌های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه‏‌هاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه گاوله، سوئد.fa_IR
dc.citation.volume30
dc.citation.issue1
dc.citation.spage114
dc.citation.epage148
nlai.contributor.orcid0000-0002-2394-2047
nlai.contributor.orcid0000-0002-2536-0446


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد