دوره 29, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • طراحی مدلِ حسابداری دادگاهی: تحلیل داده‌بنیاد و فرایند رتبه‌بندی تفسیری 

  خانکی, علی محمد؛ فرزین فر, علی اکبر؛ صفری گرایلی, مهدی؛ عرب‌زاده, میثم (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-09-23)
  هدف: بخش مهمی از نیاز امروزِ ذی‌نفعان در بازار سرمایه، افشای اطلاعاتی است که متضمنِ حفاظت از منافع آنان در برابر زیاده‌خواهی‌های شرکت‌هاست. از این سو، نهادهای بالادستی در بازار سرمایه تلاش می‌کنند تا بر اساس قوانین و ...

 • کاربرد داده‌کاوی در بهبود فرایندهای مالیاتی: مرور ادبیات سیستماتیک و دسته‌بندی 

  مجیدی, رضا؛ خسروی پور, نگار؛ آخوندزاده نوقابی, الهام (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-09-23)
  هدف: با توجه به اهمیت استخراج دانش مفید از داده‌های مالیاتی و نقش مؤثر داده‌کاوی در این زمینه، هدف این پژوهش، مرور ادبیات جامع و نظام‌مند و ارائه گزارشی از وضعیت تحقیقات حوزه داده‌کاوی و مالیات، دسته‌بندی پژوهش‌های انجام‌شده ...

 • بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی‌ها 

  کرمی, غلامرضا؛ بیک بشرویه, سلمان؛ طاهری, زهرا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-09-23)
  هدف: وجود یا عدم وجود چسبندگی موجودی‌ها در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی اهمیت خاصی دارد؛ به‌ویژه در وضعیت خاص اقتصادی ایران، این موضوع که آیا تغییرات (کاهش) در موجودی، هنگام کاهش درآمد با تغییرات (افزایش) در موجودی هنگام ...

 • بررسی تأثیر عوامل ‌سازمانی بر انضباط مالی در بخش دولتی 

  سلگی, محمد؛ قهرائی, احسان (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-09-23)
  هدف: علی‌رغم حساسیت بسیار به موضوع بی‌انضباطی مالی، پژوهش‌های علمی محدودی به بررسی مؤلفه‌های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته‌اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل ...

 • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار نظام کنترل داخلی (رویکرد نظریه داده‌بنیاد چندگانه) 

  تحریری, دکتر آرش؛ محمدحسن‌زاده, سهیل (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-09-23)
  هدف: سازمان‌ها به‌دنبال ابزار­هایی هستند که در دستیابی به اهداف، آن‌ها را یاری دهد. به‌کارگیری کنترل داخلی، در رسیدن به اهداف سازمان اطمینان معقولی می‌دهد. نحوه پیاده‌سازی نظام یادشده، بر اجرای آن و میزان ضعف‌هایی تأثیرگذار ...

 • تأثیر بهره هوشی (IQ) حسابرس بر کیفیت حسابرسی 

  بایزیدی, پیمان؛ مرفوع, محمد؛ صدیقی, روح الله (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-09-23)
  هدف: نتایج پژوهش‌های پیشین به‌صورت کلی نشان داده است که ویژگی‌های شناختی و شخصیتی فرد، در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش مهمی دارد. بر این ‌اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیر بهره هوشی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های شناختی ...

 • بررسی نقش تعدیلگر مشکل نمایندگی، رقابت بازار محصول و تمرکز مشتری در تأثیر اعتبار تجاری بر چسبندگی هزینه 

  اسکندر, هدی؛ عشایری, آسوامین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-09-23)
  هدف: پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اعتبار تجاری، می‌تواند در کاهش چسبندگی هزینه‌ها (به‌‏عنوان نمادی برای رفتار فرصت‌طلبانه مدیر) نقش مؤثری داشته باشد و آیا مشکل نمایندگی، رقابت بازار محصول و تمرکز مشتری، اثر ...