دوره 29, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • ارزش منصفانه: نقدها و چالش‌ها با رویکرد حسابداری انتقادی 

  صالح آبادی, رزا؛ مهرانی, کاوه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-06-22)
  هدف: در این پژوهش به مطالعه انتقادهای وارد بر ارزش منصفانه و ارائه تفسیری بر این دستاوردها پرداخته شده است. در خصوص ارزش منصفانه، نظرها به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته‌ای که به‌شدت طرف‌دار آن است. گروهی که به‌شدت مخالف آن ...

 • عوامل مؤثر بر تعداد جلسه‌های کمیته حسابرسی 

  عباسی, ابراهیم؛ تامرادی, علی؛ رستمی نیا, رضا (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-06-22)
  هدف: کمیته حسابرسی به‌عنوان یکی از سازوکار‌های نظارتی حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورسی، به عامل بسیار مهمی در روند گزارشگری مالی تبدیل شده است تا اعتبار گزارش‌های مالی را افزایش دهد؛ از این رو، کمیته حسابرسی برای ایفای وظیفه ...

 • بررسی تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام 

  رمضان احمدی, محمد؛ واعظ, سید علی؛ آرمن, سید عزیز؛ درسه, سید صابر (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-06-22)
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم‌بستگی و ...

 • طراحی مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی 

  رحمانی, علی؛ ملانظری, مهناز؛ فعال قیومی, علی؛ محمودخانی, مهناز؛ بهبهانی نیا, پریسا سادات؛ پارسایی, منا؛ قدیریان‌آرانی, محمدحسین؛ خدیور, آمنه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-06-22)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی ایران است تا با ارائه یک الگوی مطلوب و البته سطح‌بندی شده، هم ارزیابی این واحدها امکان‌پذیر شود و هم برای ارتقا به سطوح بالاتر، ...

 • ارائه مؤلفه‌های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی‏نفعان 

  دلبری راغب, محسن؛ اسماعیل زاده مقری, علی؛ کیقبادی, امیر رضا؛ توانگر حمزه کلائی, افسانه (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-06-22)
  هدف: چنانچه حسابرسی مستقل که از جمله ابزارهای ارزیابی صحت اطلاعات و روابط مالی است، به‌گونه‌ای انجام شود که حاوی مؤلفه‌های کیفیت باشد، ذی‌نفعان را قادر می‌سازد تا بر اساس نتایج آن، از صحت اطلاعات و روابط مذکور، به‌طور نسبی ...

 • ویژگی‌های شرکت و گزارشگری مالی جسورانه 

  پیوندی, سعیده (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-06-22)
  هدف: گزارش‌های مالی جسورانه در مقابل گزارش‌های مالی محافظه‌کارانه قرار دارد و مفهوم آن، به‌کارگیری درجه پایینی از محافظه‌کاری در تهیه صورت‌های مالی است. در این نوع گزارش‌ها، تمایل به انتشار اخبار خوب و منتشرنکردن اخبار بد ...

 • پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا 

  بیگ پناه, بهزاد؛ اثنی عشری, حمیده؛ هشی, عباس؛ اسدی, غلامحسین (دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2022-06-22)
  هدف: کیفیت حسابرسی مفهوم پیچیده‌ای است که ارزیابی آن به مؤلفه‌های بسیاری وابسته است که اغلب پنهان هستند. پاسخ‌گویی عمومی مؤسسه‌های حسابرسی با ارائه اطلاعات در خصوص این مؤلفه‌ها، به ذی‌نفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی و تعیین ...