نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفروتن, عبدالرسولfa_IR
dc.contributor.authorمسیحی‌پور, مرضیهfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-28T15:40:52Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-19T15:40:53Z
dc.date.available1402-04-28T15:40:52Zfa_IR
dc.date.available2023-07-19T15:40:53Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2022-02-12en_US
dc.date.submitted1400-11-23fa_IR
dc.identifier.citationفروتن, عبدالرسول, مسیحی‌پور, مرضیه. (1401). تحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهم. کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی, 23(55), 163-191. doi: 10.29252/kavosh.2022.18039.3198fa_IR
dc.identifier.issn1735-9589
dc.identifier.issn2645-4548
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29252/kavosh.2022.18039.3198
dc.identifier.urihttp://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2778.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1010672
dc.description.abstractدربار عثمانی در زمان سلطان محمّد فاتح و فرزندش، سلطان بایزید دوم، از مراکز حامی زبان و ادب فارسی بود؛ به گونه‌ای که برخی ایرانیان با شنیدن اخبار امنیت و حمایت پادشاهان آن دیار، راه مهاجرت اختیار کردند. یکی از این افراد، صوفیی با نام محمودبن حسین موسوی مشهدی بود که بر اثر فتنه‌ها و ظلم‌های حادث‌شده در خراسانِ اواخر قرن نهم، ناگزیر به سوی دربار عثمانی روانه شد. او در قیصریه، با شیخ سیدعبیدالله تستری شیرازی ملاقات و دو سال و نیم در خانقاه او اقامت کرد. پس از آن، بدان نیت که به دربار سلطان بایزید دوم راه یابد و بنا به توصیة سیدعبیدالله، رساله‌ای در تصوّف با نام «تحفةالغیب» نوشت. این رساله، یک مقدّمه و چهار باب دارد و در آن، ابیات فارسی و عربی درخور توجّهی از شاعران مشهور و ناشناخته آمده است. در این مقاله، به شناسایی محمودبن حسین مشهدی و شیخ او، سیدعبیدالله، می‌پردازیم. پس از آن، ضمن تعیین حدود زمانی تألیف تحفةالغیب، تنها نسخة خطی شناخته‌شدة آن (محفوظ در کتابخانة ایاصوفیا، استانبول) را معرّفی می‌کنیم. در بخش معرّفی رسم‌الخط اثر با یکی از ویژگی‌های درخور توجّه آن، یعنی نقطه‌گذاری، آشنا می‌شویم. ضمناً موضوع این رساله و مشرب فکری نویسندة آن را از نظر می‌گذرانیم و در نهایت به سبک زبانی و وجه ادبی تحفةالغیب اشاره می‌کنیم.fa_IR
dc.format.extent1178
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه یزدfa_IR
dc.publisherYazd Universityen_US
dc.relation.ispartofکاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.29252/kavosh.2022.18039.3198
dc.subjectتحفةالغیبfa_IR
dc.subjectمحمودبن حسین مشهدیfa_IR
dc.subjectعبیدالله تستری شیرازیfa_IR
dc.subjectبایزید دومfa_IR
dc.subjectدربار عثمانیfa_IR
dc.titleتحفةالغیب محمودبن حسین مشهدی؛ رساله‌ای در تصوف از اوایل قرن دهمfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله ترویجیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی «سمت»fa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.citation.volume23
dc.citation.issue55
dc.citation.spage163
dc.citation.epage191
nlai.contributor.orcid0000-0002-1292-4468


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد