دوره 13, شماره 24

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)

 • نگرشی نو به شاه قاسم انوار 

  برزگر خالقی, محمّدرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  سیّدمعین الدّین علی تبریزی معروف به شاه قاسم انوار از بزرگان و شاعران بنام دوره تیموری است و از عارفان قرن نهم به شمار می آید. به جرأت می توان گفت که شخصیّت شاه قاسم انوار بسیاری از معاصران خود را تحت تأثیر قرار داده و ...

 • بررسی تطبیقی نمودهای انسان گرایی در گلستان سعدی با رویکرد روانشناسی انسان گرا 

  میدانی, مرضیه؛ بخشایش, علیرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  گلستان سعدی از جمله آثار کلاسیک فارسی است که هم در داخل و هم در خارج از ایران مورد اقبال مردم قرار گرفته است. شاید به این علت که سعدی «انسان» را در مرکزیت قرار می دهد و به همه جنبه های مربوط به او توجه خاص دارد. در گلستان ...

 • بررسی سبک شناختی توضیح «الاخلاق تحریر» 

  قرقی, زهرا؛ دادبه, اصغر (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  «توضیح الاخلاق» اثر «خلیفه سلطان»، وزیر کاردان و دانشمند سه تن از پادشاهان صفوی، است. این متن، بازنویسی «اخلاق ناصری» به زبان ساده رایج در عصر صفوی است که به فرمان شاه صفی صورت گرفته است. مقدّمه این اثر، همانند دیگر متون ...

 • تحلیل اشعار سهراب سپهری بر اساس دیدگاه پدیدارشناسی 

  کنعانی, ابراهیم؛ حسن زاده میرعلی, عبدالله (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  پدیدارشناسی (Phenomenology)، یکی از نظریّه های برجسته در نقد ادبی معاصر است، به طوری که پیروان نقد ادبی خواننده محوری (reader-response theory)، اساس تئوری های خود را بر پایه آن نهاده اند. اساس نظریه ادموند هوسرل (Edmond ...

 • تأثیرپذیری و الهام گیری سوررئالیسم از ادبیّات عرفانی با بررسی تقابلات بین آنها 

  دستمالچی, ویدا؛ مشتاق مهر, رحمان (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  بحث برانگیزترین مکتب ادبی قرن بیستم، سوررئالیسم، باتمام تأثیراتی که در ادبیّات جهان گذاشت، در ادبیّات فارسی، بی سابقه و غریب نبوده است. تجربیّات فراحسّی عارفان وشطحیّات آنان گویی سرچشمه های سوررئالیسمی بودند که قرن ها بعد ...

 • ساختار روایت در داستان ضحاک 

  فروزنده, مسعود (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  داستان ضحاک، یکی از داستانهای اساطیری شاهنامه فردوسی، است که به لحاظ ساختار ویژه ای که دارد، از منظر دیدگاههای جدید نقد ادبی شایسته بررسی است. بنابراین، داستان مذکور براساس دیدگاههای گریماس، نظریه پرداز ساختارگرا نقد و ...

 • ساختار زبانی و موسیقاییِ ردیف در دیوان خاقانی 

  کریم زاده شوشتری نژاد, زهرا؛ رادمنش, عطامحمّد (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  ردیف، به عنوان عنصری کمال بخش، همواره مورد توجّه سخنوران سخن سنج بوده است و از جهات ضرب آهنگ موسیقایی و بلاغی، شعر را شنیدنی تر و گوش نوازتر می کند؛ البتّه مشروط بر آن که از نظر معانی، ارتباط تام با بافت سخن داشته و شعر، ...

 • سبک شناسی روایت در شعر اخوان ثالث (با تأکید بر نقد روایی نشانه ها) 

  کریمی, فرزاد؛ غلامحسین زاده, غلامحسین؛ طاهری, قدرت الله (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  سبک شناسی روایت، بخصوص برای تحلیل روایی شعری که صرفا به قصد قصّه گویی و داستان پردازی سروده نمی شود، ابزاری کارآمد در اختیار منتقد قرار می دهد و تا حدود زیادی از تأثیر سلیقه های شخصی در نقد می کاهد. در این مقاله ابتدا شعر ...

 • بررسی آراء افلاطون و ارسطو در نقد محاکات و هنر شاعری 

  طاهری, محمد (دانشگاه یزدYazd University, 2012-08-22)
  ارسطو و افلاطون با آنکه درباره ماهیّت محاکاتی هنر، و بویژه صناعت شاعری اتّفاق نظر دارند، امّا درباب نحوه تبیین این ماهیّت و نیز در مورد ارزیابی آثار هنری کاملاً با یکدیگر در تقابل هستند. افلاطون به اقتفای استادش سقراط و ...