دوره 10, شماره 19

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)

 • کمّ و کیف قیاس در مثنوی 

  تقوی, محمّد (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)
  قیاس چه به معنی لغوی (مقایسه و همانندی برقرار کردن میان دو یا چند چیز) و چه به معنی اصطلاحی (انواع قیاس منطقی و اصولی) بسامد زیادی در مثنوی دارد. در عین حال، مخالفت با قیاس یکی از موضوعات مهم در تعلیم عرفانی مولانا بویژه ...

 • بررسی کلامی «کلام الهی» و دیدگاه مولوی در مثنوی 

  خاتمی, احمد (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)
  بررسی بازتاب اندیشه های کلامی در متون ادبی-عرفانی، از جمله در مثنوی مولانا جلال الدّین (672-604 ﻫ .ق)، از جهات مختلف حایز اهمیت است. دست یابی به مبانی فکری و باورهای دینی و مذهبی عرفا و ادبا قطعا در فهم درست تر آثار ایشان ...

 • بررسی تطبیقی و تحلیلیِ تشبیهات نظامی و جامی (با تأکید بر مخزن الاسرار و تحفه الاحرار) 

  نبی لو, علیرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)
  در این مقاله تشبیهات مخزن الاسرار و تحفه الاحرار، از وجوه مختلف موضوعی، طرفین تشبیه، وجه شبه، ادات، حسی، عقلی و انتزاعی بودن، مفرد و مرکب بودن و... بررسی و دسته بندی گردیده و پس از تطبیق تشبیهات هر دو شاعر، تحلیلی آماری و ...

 • بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در قصاید خاقانی 

  کاردانی, چنور؛ مالمیر, تیمور (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)
  قصاید خاقانی حاوی مضامین متعددی چون مدح، منقبت و موعظه و پند است که در برخی جنبه ها ممکن است با هم متضاد به نظر برسند؛ اما مسلم است گوینده واحد، آن هم گوینده ای دقیق و ماهر چون خاقانی، دارای اندیشه واحد و منسجم است و میان ...

 • نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن 

  نوروزی, حامد؛ غلامحسین زاده, غلامحسین (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)
  عوامل ربط در نظریه هالیدی به عنوان یکی از ابزارهای انسجام متن یا ابزارهای پیوند جمله های یک متن مطرح می شوند. این عوامل، عواملی هستند که بین دو جمله یا اول آنها قرار می گیرند و آنها را به هم متصل می کنند. مشهورترین عنصر ...

 • موضوع، نگرش و زبان در کشف الاسرار میبدی 

  جبری, سوسن (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)
  موضوع این پژوهش بررسی رابطة موضوع و نگرش نویسنده با ماهیت ویژگی های زبانی متن است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا گاه در یک متن ادبی منثور، مانند نثر تفسیر عرفانی در نوبت سوم کشف الاسرار ابوالفضل رشیدالدین ...

 • روایت شناسی قصه یوسف (ع) و زلیخا (مقایسه سه روایت و بن مایه های مشترک یوسف و زلیخای طغانشاهی، خواجه مسعود قمی و جامی) 

  ذوالفقاری, حسن؛ زواری, محمدامین (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)
  داستان «یوسف وزلیخا» از داستان های مشهور ادب فارسی و نام یکی از منظومه های هفت اورنگ جامی است که به سبب شهرت، بازتاب وسیعی در شعرغنایی فارسی داشته است. اصل این داستان عبری است، اما با تفاوتهایی در جزییات، در قرآن کریم نیز ...

 • نقش زبان شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره 

  قائمی, فرزاد؛ پورخالقی چترودی, مهدخت (دانشگاه یزدYazd University, 2010-02-20)
  بررسی های تاریخی (در زمانی) در زبان، دیدی تاریخی نسبت به تغییرات آن در طول زمان دارد. این تغییرات معمولاً نمودارهای مناسبی از پدیده انتقال فرهنگی جوامع در طول تاریخ است و نتایج بررسی این تغییرات، نقش مهمی در پیشرفت دانش ...