دوره 10, شماره 18

 

ارسال های اخیر

 • شناسنامه علمی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)

 • بنیان های تفکر حافظ 

  درگاهی, محمود (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  اندیشة حافظ بر خلاف آنچه که حافظ شناسی سنّتی ارایه می دهد، شالوده های استواری دارد که شرح و گزارش شعر حافظ بدون دخالت دادن آنها، به نتیجة مطلوب و موجهی دست نخواهد یافت. این بنیانها که در حقیقت همان دغدغه ها و دل مشغولی های ...

 • عاشقانه های کردی 

  برزگر خالقی, محمّدرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  روح یک ملّت در ادبیّات فولکلوریک آن متجلّی است. بخش عمده ای از فولکلور کردی، داستان ها و منظومه ها و ادبیّات دلکش عامیانه این سرزمین است که «حلّه های تنیده ز دل و بافته ز جان» و مظاهر زنده ذوق و احساسات و عواطف و آیینه ...

 • رویکردهای پنج گانه در خیّام شناسی 

  حسام پور, سعید؛ حسنلی, کاووس (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  دیر زمانی از مرگ خیّام نگذشته بود که دیدگاه های متفاوت و حکایت ها و افسانه های متناقضی دربارة زندگی و شخصیت خیّام پدید آمد. برای نمونه در آثاری مانند تتمة صوان الحکمه، تاریخ الحکما، مرصاد العباد و ... می توان بخشی از این ...

 • نگاهی دیگر به داستان گم شدن تازیانه بهرام 

  جعفری قریه علی, حمید (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  توتمیسم که نوعی اعتقاد به ارواح بود، برای انسان ابتدایی پناهگاهی اعتقادی شمرده می شد که می توانست از طریق آن با عوالم فراسویی ارتباط برقرار کند. این نوع اعتقادات در آثار حماسی بازتابی گسترده داشته است که می توان با شنـاخت ...

 • بوطیقای قصّه های رمزی در غزلیّات شمس 

  گراوند, علی (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  مولانا در غزل نیز قصّه پردازی کرده است. این قصّه ها دارای انواع گوناگونی هستند. بخشی از این قصّه ها مربوط به احوال، مکاشفات و مشاهدات عرفانی مولاناست. ازاین رو این نوع قصّه ها به صورت رمزی و در هاله ای از ابهام و رازگونگی ...

 • ردیف و تنوّع و تفنّن آن در غزل های سنایی 

  رادمنش, عطا محمد (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  ردیف -که خاصّ شعر پارسی و واضع آن، شاعران پارسی گوی بوده اند- از دیرباز مورد توجّه قرار گرفته است و سخنوران رویکرد بدان را مهم تلقّی کرده، کاربرد آن را مایه تفاخر و توانمندی خویش می شمرده اند. ردّپای ردیف را پیشتر از قرن ...

 • بررسی جایگاه نظامیان در داستان های کوتاه سیمین دانشور 

  پویان, مجید (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  دانشور با رویکردی نسبیّت انگار و پرهیز ازهرگونه مطلق انگاری یا نگرشی دوالیستی، نظامیان را از یک سو مظهر قانون مداری، اجرای قانون و جرم ستیزی می داند؛ و از دیگر سو به دلیل وابستگی تامِّ بروکراتیک این طبقه به دولت، آنان را ...

 • نقد حماسه و تراژدی بر اساس کلیدر دولت آبادی 

  شیری, قهرمان (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  با آن که حماسه و تراژدی از زمان شکل گیری ادبیات در جهان، همواره با اشکال گوناگون خود در فرهنگ ملت های مختلف وجود داشته است، اما تعریف آنها از زمان ارسطو تا به امروز تغییر چندان عمده ای پیدا نکرده است. در این نوشته، هدف ...

 • نکته هایی از روایات پایانِ کارِ ضحّاک 

  آیدنلو, سجاد (دانشگاه یزدYazd University, 2009-08-23)
  مشهورترین روایت پایانِ کار ضحاک در سنّت حماسی-اساطیری ایران به بند کشیده شدنِ او در بن غاری در دماوند است که در شاهنامه و بسیاری دیگر از منابع آمده. مطابق متون پهلوی ضحّاک تا روز رستاخیز در آنجا زندانی است و در آن هنگام ...