نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزندی, پریوشfa_IR
dc.contributor.authorبی مکر, مانداناfa_IR
dc.contributor.authorگنجلو, علیfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-23T01:49:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-14T01:49:12Z
dc.date.available1402-04-23T01:49:12Zfa_IR
dc.date.available2023-07-14T01:49:12Z
dc.date.issued2023-01-21en_US
dc.date.issued1401-11-01fa_IR
dc.date.submitted2022-07-03en_US
dc.date.submitted1401-04-12fa_IR
dc.identifier.citationزندی, پریوش, بی مکر, ماندانا, گنجلو, علی. (1401). بهینه‌سازی استخراج ترکیبات زیست‌فعال از اندام هوایی پروانش به کمک مایکروویو. فناوری‌های نوین غذایی, 10(2), 153-169. doi: 10.22104/ift.2022.3529.2112fa_IR
dc.identifier.issn2476-4787
dc.identifier.issn2476-4795
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22104/ift.2022.3529.2112
dc.identifier.urihttps://jift.irost.ir/article_1186.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1006683
dc.description.abstractدر این مطالعه استخراج ترکیبات زیست‌فعال از اندام هوایی پروانش با کمک مایکروویو بر اساس روش‌شناسی سطح-پاسخ و طرح باکس-بنکن بررسی و بهینه‌یابی شد. قدرت مایکروویو (100-300 وات)، نسبت نمونه به حلال (1:20-1:40 وزنی/حجمی) و ﻣﺪت زﻣﺎن تابش مایکروویو (9-14 دقیقه) متغیّرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه بودند. بهینه‌یابی با استفاده از تکنیک عددی و با هدف به حداکثر رساندن عملکرد کمی استخراج و میزان ترکیبات فنولی کل صورت پذیرفت. بر اساس نتایج به دست آمده اثر کلیه متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر پاسخ‌ها (عملکرد کمی استخراج و میزان ترکیبات فنولی کل) معنی‌دار بود (05/0>p). شرایط بهینه استخراج به کمک امواج مایکروویو با قدرت مایکروویو 250 وات، مدت زمان تابش مایکروویو 11 دقیقه و نسبت نمونه به حلال 1:33 وزنی/حجمی به دست آمد. تحت شرایط بهینه میزان عملکرد کمّی استخراج و میزان ترکیبات فنولی کل به ترتیب 21/18 درصد و 40/118 میلی‌گرم معادل گالیک ‎اسید بر گرم بود. از روش سنتی سوکسله جهت بررسی کارایی فناوری استخراج به کمک امواج مایکروویو استفاده شد. روش سنتی از لحاظ کمی عملکردی بهتر (19/0±68/29 درصد) اما از لحاظ کیفی (میزان ترکیبات فنولی کل (18/0±19/16 میلی‌گرم معادل گالیک اسید بر گرم) و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ مهار رادیکال‌های آزاد DPPH (14/0±17/10 درصد) و HO (17/0±34/8 درصد)) عملکردی کمتر از روش استخراج به کمک مایکروویو داشت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با استفاده از روش استخراج به کمک مایکروویو می‌توان به ترکیبات زیست‌فعال فنولی بیشتر و با فعالیت آنتی اکسیدانی مطلوب در مدت زمان کوتاه‌تر و با مصرف انرژی کمتر دست یافت.fa_IR
dc.format.extent1336
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوهشهای ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانfa_IR
dc.publisherIranian Research Organization for Science and Tecgnologyen_US
dc.relation.ispartofفناوری‌های نوین غذاییfa_IR
dc.relation.ispartofInnovative Food Technologiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22104/ift.2022.3529.2112
dc.subjectپروانشfa_IR
dc.subjectاستخراج به کمک مایکروویوfa_IR
dc.subjectبهینه‌سازیfa_IR
dc.subjectمیزان ترکیبات فنولی کلfa_IR
dc.subjectفناوری های نوینfa_IR
dc.titleبهینه‌سازی استخراج ترکیبات زیست‌فعال از اندام هوایی پروانش به کمک مایکروویوfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue2
dc.citation.spage153
dc.citation.epage169
nlai.contributor.orcid0000-0002-3298-4492


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد