مرور دوره 10, شماره 4 بر اساس عنوان

 • امکان‌‏سنجی بسته مداخله‌‏ای کاهش تعارض زناشویی براساس منابع اسلامی 

  صالحی, علی محمد؛ صفورایی پاریزی, محمدمهدی (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  تعارض پدیده‏ای است که در ارتباط زناشویی به‌موازات عشق ایجاد می‌شود و امری اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف امکان‏سنجی بسته مداخله‏ای کاهش تعارضات زوجین براساس منابع اسلامی به‌روش نیمه‌آزمایشی از نوع طرح‏های تک‌‌آزمودنی ...

 • تأثیر تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه خنثی پس از عقد نکاح 

  باقری, پرویز؛ زرگوش نسب, عبدالجبار (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  تحقیق حاضربا هدف بررسی تأثیر تغییر جنسیت فرد تراجنسیتی قبل از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه فرد خنثی جنسی پس از عقد نکاح بر اسقاط حق خیار فسخ  به‌شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده مشخص شد موضوع ...

 • تحلیل انتقادی راه‌های جواز مصافحه زن و مرد نامحرم 

  حاجیان فروشانی, زهره؛ حمیدی, محمد رضا؛ سواعدی, فاطمه (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  در دین اسلام حساسیت فراوانی درباره روابط زن و مرد نامحرم وجود دارد. مصافحه یا دست‌دادن با نامحرم از رفتارهایی است که حرمت آن مورد تصریح روایات است و سنجه‌های حرمت را به عناوین دیگر نیز دارد. بااین‌حال، در سال‌های اخیر ...

 • تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش‌‌های اساسی در کتاب‌‌های خاطرات دفاع مقدس 

  موحدیان عطار, فرشته؛ ربانی خوراسگانی, علی؛ معمار, ثریا (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  ارزش‌‌ها ازجمله عوامل مؤثر بر شکل‌‌دهی ‌‌هویت در هر جامعه‌‌ است. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل هویت زن ایرانی بر مبنای ارزش‌‌های اساسی در کتاب‌‌های خاطرات دفاع مقدس به‌روش تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار انجام شد. بدین منظور ...

 • تحلیل کیفی مشکلات زنان دارای همسر جانباز: یک پژوهش پدیدارشناختی 

  محمدی, محمد؛ رضایی شریف, علی؛ شیخ الاسلامی, علی؛ قمری گیوی, حسین (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  بحران‌‌های خانوادگی، مهارت‌‌های بقای خانواده را مورد آزمایش قرار داده و هنگامی که یکی از افراد خانواده دچار مشکلی شود بحران‌‌ها و مشکلات خانوادگی نمودار می‌شود. ازجمله این بحران‌ها حضور فرد جانباز در خانواده است. پژوهش ...

 • معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع 

  فتوحی, عبدالله؛ کیخا, محمدرضا؛ مختاری افراکتی, نادر (جامعه المصطفی العالمیه, 2023-01-21)
  در طلاق خلع که راهکاری قانونی برای انحلال نکاح است، زوجه به‌دلیل کراهتی که نسبت‌به زوج دارد در مقابل مالی که به او می‌‌دهد از قید زوجیت رها می‌شود. قانونگذار به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1146 قانون مدنی، مطلق کراهت را ...