دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • جنسیت در روایت‌‌های زنانه و مردانه جنگ از منظر تحلیل انتقادی استعاره 

  شهرستانی, زهره؛ سلطانی, سید علی اصغر؛ طباطبایی لطفی, عبدالمجید (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جنسیت در روایت‌‌های زنانه و مردانه جنگ از منظر تحلیل انتقادی استعاره به‌روش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی انجام شد. بدین‌منظور کلیه آثار علمی مکتوب در این زمینه مطالعه و استعاره‌‌های مفهومی و ...

 • بررسی تطبیقی مقاصد نظام خانواده در آراء اندیشمندان دانش مقاصد‌الشریعه 

  شاکری گلپایگانی, طوبی؛ فرجیها, محمد؛ عباس زاده, سعیده (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  رویکرد نظری مقاصد‌الشریعه ازجمله نگرش‌های موجود در فلسفه فقه و حقوق اسلامی است که با تکیه بر اندیشه غایت‌مداری احکام شریعت، سازوکار روش‌مداری را در پردازش نظام‌مند احکام شرع ارائه می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی ...

 • اثربخشی گروه‌‌درمانی روان‌پویشی‌‌ یکپارچه بر کارکرد ایگو زنان مبتلا به افسردگی 

  حجتی, عاطفه؛ مجتبایی, مینا؛ سرافراز, مهدی رضا (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  از دیدگاه روان‌پویشی‌‌ علت افسردگی، خشمی است که به خود معطوف شده است و فرد در قالب مجازات، احساس گناه را بر می‌گزیند. کارکرد ایگو، اداره مناسب فشار احساسات متأثر از غرایز برای تخلیه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ...

 • ارائه مدل ساختاری رابطه بین ارتباط والد- فرزند و هویت ایرانی- اسلامی با میانجی‌‌گری عزت نفس در دانشجویان 

  راشدی, معصومه؛ موسی زاده, زهره؛ ابوالمعالی الحسینی, خدیجه؛ باقری, فریبرز (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط والد- فرزند و رابطه آن با هویت ایرانی- اسلامی با میانجی‌گری عزت نفس در دانشجویان به‌روش غیرآزمایشی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه‌‌های استان تهران با دامنه سنی ...

 • بررسی و تبیین راهبرد‌‌های تربیت جنسی دختران نوجوان در خانواده و جامعه 

  حسینی خیرآبادی, سیدحسن؛ مومنی مهمویی, حسین؛ راعی, طاهره (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  ساحت تربیت زیستی و بدنی ازجمله ساحت‌‌‌های شش‌گانه تربیتی سند تحول بنیادین است که ذیل مقوله‌‌‌های آن توجه به تربیت جنسی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، بررسی و تبیین راهبرد‌‌های تربیت جنسی دختران نوجوان به‌روش کیفی ...

 • ماهیت حکمیت و ضمانت اجرای تصمیمات داوری در دعاوی خانواده 

  پورعبدالله, کبری؛ ملک افضلی, محسن (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  مطابق دلالت آیه 35 سوره نساء در صورت خوف از وقوع شقاق بین زوجین لازم است هریک از زوجین حَکَمی تعیین نماید و حَکمین برای اصلاح بین زوجین اقدام نمایند. تحقق اصلاح، مصادیق متعدد و متنوع دارد و برای نیل به سازش زوجین نمی‌توان ...

 • واکاوی حق معاشرت‌به‌معروف در روابط زوجین با تأکید بر حقوق فطری 

  شریفی, فاطمه؛ جعفری, علی؛ حسینی, سیدعبدالرحیم (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  امروزه مقررات و احکام اسلامی به‌ویژه در حوزه خانواده با شبهات و اشکالاتی روبه‌روست که یکی از بهترین راه‌های حل این شبهات و اشکالات مراجعه به حقوق فطری و تطبیق مقرارات اسلام با این حقوق است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی حق ...

 • بازشناسی مفهوم قوامیت مرد بر زن با خوانشی جدید از آیات 19 و 34 سوره نساء 

  کریمی, فاطمه؛ نگارش, حمید؛ واسعی, هادی (جامعه المصطفی العالمیه, 2022-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف بازشناسی مفهوم قوامیت مرد بر زن با خوانشی جدید از آیات 19 و 34 سوره نساء به‌شیوه توصیفی- اسنادی انجام شد. بدین‌منظور کلیه آثار علمی مکتوب به‌ویژه کتب تفسیر از سده دوم هجری-قمری تا کنون مورد بررسی قرار ...