نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحیدری, محمد امینfa_IR
dc.contributor.authorکریمی, حمیدfa_IR
dc.contributor.authorبنا متجدد امروز, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-17T12:29:03Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-08T12:29:07Z
dc.date.available1402-04-17T12:29:03Zfa_IR
dc.date.available2023-07-08T12:29:07Z
dc.date.issued2022-12-01en_US
dc.date.issued1401-09-10fa_IR
dc.identifier.citationحیدری, محمد امین, کریمی, حمید, بنا متجدد امروز, حسین. (1401). سنتز سونوشیمیایی نانومواد مزومتخلخل سولفید روی در اتمسفر غیر حلال. علم و مهندسی سرامیک, 11(3), 94-109.fa_IR
dc.identifier.issn2322-2352
dc.identifier.urihttp://ijcse.ir/article-1-883-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1002719
dc.description.abstractتاکنون کلیه نانوذرات مزومتخلخل سولفید‌روی درمحیط حلال سنتز شده‌اند. در این مقاله‌، از سیکلوهگزان به عنوان اولین محیط غیر‌حلال سنتز جهت انجام واکنش بین پیش‌ماده‌های روی یعنی کلرید‌روی (ZnCl2) و نیترات‌روی 6 آبه (Zn(NO3)2.6H2O) و پیش‌ماده‌های گوگرد یعنی تیواستامید (C2H5NS)، تیواوره (C2H4N2S) و سولفید سدیم 5 آبه (Na2S.5H2O)، با استفاده و بدون استفاده از دودسیل‌آمین، به‌عنوان عامل هدایت کننده ساختاری استفاده ‌شده‌است. برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها و مشخصه‌های مورفولوژیکی محصولات به دست آمده از آنالیزهای مختلفی چون پراش پرتواشعه ایکس، جذب و واجذب نیتروژن و همچنین از میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان بهره گرفته شده‌است. نتایج پراش اشعه ایکس اثبات کننده انجام موفق فرآیند سنتز در محیط غیر حلال سیکلوهگزان می‌باشد.  نتایج حاصل از هم دماهای جذب و واجذب نیتروژن نشان می‌دهند که مواد سنتز ‌شده با استفاده از پیش‌ماده‌های متنوع دارای اندازه حفرات و سطح ویژه متفاوت می‌باشند. بیشترین سطح ویژه قابل دست‌یابی با روش پیشنهادی، دارای سطح ویژه  m2.g-195/190 بوده‌است که با کمک پیش ماده‌ نیترات‌روی 6 آبه (Zn(NO3) 2.6H2O) و پیش‌ماده سولفید سدیم 5 آبه (Na2S.5H2O)، بدست آمده است. بررسی مکانیزم امکان سنتز سولفید روی مزومتخلخل در محیط غیر حلال را امکان‌پذیر نشان می‌دهد.fa_IR
dc.format.extent3345
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن سرامیک ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofعلم و مهندسی سرامیکfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Ceramic Science & Engineeringen_US
dc.subjectسولفید روی مزومتخلخلfa_IR
dc.subjectسونوشیمیfa_IR
dc.subjectدودسیل‌آمینfa_IR
dc.subjectمزومتخلخلfa_IR
dc.subjectروش‌های نوین فرآوری و ساخت سرامیک‌هاfa_IR
dc.titleسنتز سونوشیمیایی نانومواد مزومتخلخل سولفید روی در اتمسفر غیر حلالfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه علم و صنعت ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه علم و صنعت ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه علم و صنعت ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue3
dc.citation.spage94
dc.citation.epage109


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد