نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمیزبان, الهامfa_IR
dc.contributor.authorعلیزاده, علیfa_IR
dc.contributor.authorاستاجی, اعظمfa_IR
dc.date.accessioned1402-04-14T12:43:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2023-07-05T12:43:10Z
dc.date.available1402-04-14T12:43:10Zfa_IR
dc.date.available2023-07-05T12:43:10Z
dc.date.issued2023-02-20en_US
dc.date.issued1401-12-01fa_IR
dc.date.submitted2023-02-28en_US
dc.date.submitted1401-12-09fa_IR
dc.identifier.citationمیزبان, الهام, علیزاده, علی, استاجی, اعظم. (1401). دلایل نقشی خروج جمله‌وارۀ موصولی و ارتباط آن با عوامل سبکی در متون روایی. علوم ادبی, 12(22)doi: 10.22091/jls.2023.9179.1481fa_IR
dc.identifier.issn‪۲۴۷۶-۴۱۷۵
dc.identifier.issn‪۲۴۷۶-۴۱۸۳
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22091/jls.2023.9179.1481
dc.identifier.urihttps://jls.qom.ac.ir/article_2475.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1000594
dc.description.abstractخطای‌نامه سفرنامه‌ای است منثور متعلق به دوران سلطان سلیم بایزید عثمانی در سال 911 هجری قمری که سید علی‌اکبر، ملقب به خطایی، بازرگان و به قولى «ایلچى ایرانى» همزمان با سلطنت شاه اسماعیل صفوی در شرح سفرش به سرزمین خطای (همان چین و خطا) تحریر نموده است. مطالعۀ حاضر با در نظر گرفتن فرایند خروج جمله‌وارۀ موصولی، در پی بررسی انگیزه‌ها و علل این فرایند در این اثر تاریخی است. براین مبنا با نمونه‌گیری نظام‌مند از متن این سفرنامه، تمام جمله‌واره‌های موصولی آن استخراج شده و ازحیث عواملی چون: نسبت خروج جمله‌واره به حفظ آن در جایگاه کانونی، جایگاه گروه اسمی مرجع جمله‌واره موصولی در هر دو بند پایه و پیرو، شیوۀ نمایش ارتباط جمله‌واره موصولی با گروه اسمی مرجع، تأثیر ساخت اطلاعی و تأثیر وزن دستوری جمله‌واره موصولی بر فرایند خروج مطالعه شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از مجموع 173 جمله‌وارۀ موصولی کتاب، تنها 39 بند یعنی چیزی کمتر از 23 درصد خروج یافته‌اند که هرچند از این تعداد بیشترین موصولی‌سازی از جایگاه سازه‌های اصلی جمله (جایگاه فاعل و مفعول) صورت گرفته است، لیکن در جملات پیرو، حضور گروه اسمی مرجع در جایگاه‌های افزوده (متممی، مضاف‌الیهی و قیدی) با افزایشی دوبرابری نسبت به جملات پایه به 36 درصد می‌رسد. پرکاربردترین روش نمایش ارتباط جمله‌وارۀ موصولی با گروه اسمی مرجع خود در این کتاب، استفاده از خلأگذاری بوده و تأثیر ساخت اطلاعی فعل، بر خروج جمله‌وارۀ موصولی مؤثر قلمداد می‌شود. همچنین وزن دستوری جمله‌واره‌های خروج‌یافته در این اثر برابر 4 بوده و نمایانگر آن است که در این کتاب، به‌طور میانگین جمله‌واره‌های موصولی که طولی چهار برابر گروه فعلی داشته‌اند، خروج یافته و جملات کوتاه‌تر در جایگاه کانونی خود باقی مانده‌اند. در کنار سایر عوامل مورد پژوهش، نرخ پایین خروج جمله‌واره‌های موصولی و حفظ آنها درجایگاه کانونی خود، عاملی است که به نظر می‌رسد به دشواری درک این متن از سوی خواننده افزوده است و می‌تواند در کنار سایر شاخص‌های سبک شناسی مطرح در زمینه متون دوره مورد بحث، مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه قمfa_IR
dc.relation.ispartofعلوم ادبیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22091/jls.2023.9179.1481
dc.subjectجمله‌وارۀ موصولیfa_IR
dc.subjectخروج جمله‌وارۀ موصولیfa_IR
dc.subjectوزن دستوریfa_IR
dc.subjectسفرنامهfa_IR
dc.subjectدستوری - بلاغیfa_IR
dc.titleدلایل نقشی خروج جمله‌وارۀ موصولی و ارتباط آن با عوامل سبکی در متون رواییfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeدستوریfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue22
nlai.contributor.orcid0000000210975536
nlai.contributor.orcid0000-0003-0587-0518


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد